Ocenění z festivalu v Českém Těšíně

Jako každý rok i letos bylo naše divadlo pozváno na Festival divadel Moravy a Slezska do Českého Těšína. Letošního 16. Ročníku přehlídky jsme se zúčastnili s diváky i kritikou oceňovanou inscenací hry Williama Shakespeara Něco za něco v režii Ivana Krejčího.

 

Festivalu se zúčastnilo deset inscenací z České republiky, Slovenska a Polska a hodnotila je odborná porota ve složení Zuzana Jindrová, Jan Hyvnar, Kazimierz Kaszper, Jan Kerbr, Jiří P. Kříž, Emil Orzechowski, Ladislav Slíva, s čestným předsedou Vítem Slováčkem, starostou Českého Těšína.

 

Po zhlédnutí všech soutěžních představení porota konstatovala, že festival umožnil těšínským divákům zhlédnout představení, která většinou svou kvalitou i významem přesahují hranice regionu.

 

Hlavní cena „Těšíňanka“ za nejlepší inscenaci festivalu byla udělena naší inscenaci Něco za něco „za objevnou interpretaci méně hrané Shakespearovy hry, v níž vyniknou herecké kvality souboru“.

 

Těšínského anděla za nejlepší ženský herecký výkon získala Pavla Dostálová „za věrohodnou interpretaci mnohovrstevnaté role Isabely“.

 

A ředitel Těšínského divadla Karol Suszka udělil cenu pro mladého začínajícího herce Štěpánu Kozubovi za roli Knížete vídeňského.

 

Více na:
http://www.tdivadlo.cz/aktuality