Aréna zvítězila

Úspěšná a oceňovaná inscenace S nadějí, i bez ní opět prokázala své kvality, když zvítězila na 12. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska a získala jeho Hlavní cenu. Porota festivalu DMS své rozhodnutí odůvodnila takto:

„Nejlepší inscenace festivalu vzrušujícím způsobem promluvila o naší historii 20. století. Tvůrcům se podařilo vyjádřit mravní velikost člověka v těžké historické situaci. I politické téma, které není podáno didakticky, je dnes aktuální, zvláště když jde o divadlo zaměřené na mládež.“

Blahopřejeme!