Tomáš Pospěch – Bezúčelná procházka

 

 

„Okraj vesnice. Muži v nedělní krajině, hlavně ne míč. Klid, vyčkávání, širokoúhlý objektiv. Projekt věnuji všem milovníkům trávy, spadaného listí a české vesnice.“

Tomáš Pospěch (*1974) je historik umění, fotograf, volný kurátor. Žije v Praze a v Hranicích. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (1992–1998), dějiny umění na FF UP v Olomouci (1992–1995) a na FF UK v Praze (1995–1999). Zaměřuje se především na fotografii a výtvarné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita nebo publikace o současné slovenské dokumentární fotografii, je spoluautorem výstav a knih Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století nebo Tenkrát na Východě, Češi očima fotografů 1948–1989. Připravil retrospektivy Jindřicha Štreita a Viktora Koláře, skupinové výstavy Marginální architektura; Via Lucis 1989–2009, Fotografie české společnosti nebo Nový život/Nový dokument. Pravidelně publikuje v časopisech Ateliér, Fotograf, Imago, Camera Austria, Photonews, Reflex. Ve vlastní fotografické tvorbě se zaměřuje na konceptuálnější přístupy – Majitelé hradů (2002–2005), Krajinky.jpg (2002–2005), Bezúčelná procházka (2004–2008), Hrady a zámky ČR (2004–2005, 2009), kde reaguje na vizuální stereotypy, narušuje hranice tradičního dokumentu a žánru krajiny. Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v letech 1997–2007 působil rovněž na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.