Rostislav Pavlík – Končím

ROSTISLAV PAVLÍK / KONČÍM…

Rostislav Pavlík (1966), začínal jako obráběč kovů, kulisák, pracovník Charity Ostrava, odborný dozor na skládce, také nezaměstnaný, … i keramik a umývač oken v nemocnici (zvláště v márnici to bývalo zajímavé), zahradník, obslužník parkoviště a fotograf. Už z výčtu autorových zaměstnání je jasné, že se bude jednat o ryzího fotografického amatéra, o to více však zapáleného pro fotografii.
V Komorní scéně Aréna se Pavlík představuje výběrem inscenovaných fotografií s příznačným názvem „Končím…“. Tyto fotografie pořizuje od konce 80-tých let, a svou poetikou, hravostí a osobitým humorem jsou blízké, jak fotografům „slovenské nové vlny“, tak třeba i světově proslulému panu Witkinovi, se kterým Pavlíka spojuje použití fotografie, jako manýristického inscenovaného obrazu. V současné době se Pavlík daleko více věnuje fotografování čistého černobílého dokumentu, necháme se tedy překvapit, jak to bude s jeho „Končím…“ a inscenovanou fotografií.

Výstava potrvá do 16. července 2011