Ivan Pinkava-Robert V. Novák / Divadelní plakát

Ivan Pinkava ( 1961, Náchod) je český fotograf.

V letech 1977 – 1981 studoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, pak od roku 1982 do roku 1986 studoval obor Umělecká fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 1989 spolu s fotografy Pavlem Baňkou, Jaroslavem Benešem, Janem Ságlem, Jaroslavem Bártou a Josefem Mouchou založili Prague House of Photography (PHP) – Pražský dům fotografie. Na konci 90. let 20. století byl dva roky předsedou správní rady PHP. V období 2005 – 2007 působil jako vedoucí pedagog fotografického ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Věnuje se volné fotografii.

Ivan Pinkava si během takřka třiceti let vytvořil vlastní, svébytný vizuální jazyk, který lze ztotožnit s jeho vlastním uvažováním o světě. Figury a zátiší se v jeho díle prolínají, jsou aktualizovaným zrcadlením hlubších myšlenkových procesů navázaných na řeč tradiční západní kultury. Autor cíleně vstupuje do známých ikonografických situací, aby je – někde nepatrně, jinde radikálně – pozměnil, zpřeházel, přejmenoval, vyprázdnil, zastřel nebo jim dal vyniknout v jiném osvětlení. Za dějinnými kulisami nachází cosi společného, platného pro současnost i budoucnost – předobrazy lidské nejistoty pramenící z vlastní tělesné pomíjivosti.

Robert V. Novák (1962) je vyučený litograf, grafickou úpravou tiskovin se začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce vizuálního stylu nebo konkrétních projektů grafického designu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí a nakladatelství (Divadlo Archa, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Dům umění Ostrava, Západočeská galerie v Plzni, Torst a další). 

Před několika lety vzbudil rozruch reklamní kampaní brněnského Národního divadla, která na plakátech neukázala umělce, ale techniky, hudebníky z orchestru, uvaděčky nebo diváky. Jedna z Novákových posledních velkých prací se váže k opernímu festivalu Janáček Brno, navrhl jeho celkový vizuální styl. Letošní výtvarný kabát festivalu vychází z prvků a ornamentiky moravských lidových krojů.

Vernisáž výstavy Dity Pepe

Ve foyer Komorní scény Aréna budeme vystavovat aktuální tvorbu oceňované fotografky Dity Pepe. Ta své nekonvenční stylizované autoportréty, které tvořila pro Činohru Národního divadla, představí na vernisáži osobně. Jde o první ze série výstav současných divadelních plakátů připravovaných ve spolupráci s kurátory Fotografické galerie Fiducia Martinem Popelářem a Romanem Poláškem.

Vernisáž výstavy je už tento čtvrtek 7. listopadu v 17.00.

Výstavu si návštěvníci divadla mohou prohlédnout do února 2020.

Těšíme se na Vás!

Více informací zde.

DIta Pepe – divadelní plakát

DITA PEPE
česká fotografka, pedagožka

Vnímá fotografii jako způsob komunikace a terapie. Od roku 2003 vyučuje portrétní fotografii na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Ve své práci otevírá otázky sociální tématiky, identity, genderu. Za cyklus Autoportréty obdržela v roce 2012 cenu odborné veřejnosti Osobnost české fotografie. Ve spolupráci s knižní dokumentaristkou a nakladatelkou Bárou Baronovou vznikly další oceněné projekty. Kniha Slečny o neprovdaných ženách byla v roce 2012 oceněna na soutěži Nejkrásnější česká kniha. Kniha s tématikou sebepřijetí Měj ráda sama sebe získala v mezinárodní soutěži ABW ocenění Nejlepší fotografická kniha 2014. A v roce 2016 získala kniha Intimita cenu Magnesia Litera. Od roku 2018 pracuje na své doktorské práci na UTB ve Zlíně o hledání hranic lásky a od téhož roku navázala spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Série fotografií pro Činohru Národního divadla navazuje formou na mou dřívější práci s názvem Autoportréty, na které průběžně pracuji od roku 1999. Vycházela jsem z námětů připravovaných her, o kterých jsem se snažila dozvědět co nejvíce, abych pak na základě konkrétních informací stylizovala herce i sebe. Na fotkách mohu ztvárňovat postavu dané divadelní hry, ale i zastupovat diváka, který se při sledování představení do hry vžije. Velkou inspirací mi byl interiér Nové scény, estetika 70. a 80. let, tedy doba mého dospívání.

Vážím si volnosti a důvěry, kterou jsem při práci na fotografické sérii pociťovala.
Upřímně děkuji všem, kteří se se mnou na projektu podíleli.

Dita Pepe

Více informací zde.

Lukáš Horký – Příběh krajiny

Poslední dobou míváš pocit, že nejsi sám, jako by tě na těch toulkách krajinou něco oslovovalo a provázelo. Jsi na  cestě, která se jako řeka vine travnatým korytem mezi poli. Stoupá do kopců nebo padá dolů do údolí. Kráčíš městskou periférii a cosi v tobě nebo kolem tebe tě neustále ujišťuje, že existuješ. Bloudíš světem, díváš se kolem a zaznamenáváš do paměti jako do deníku.

LUKÁŠ HORKÝ  (narozen 1979, Boskovice)

Vystudoval informatiku na Masarykově Univerzitě v Brně a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-Přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na brněnské Mendelově univerzitě přednášel Audiovizuální komunikaci a Digitální fotografii. Věnuje se dlouhodobým dokumentárním projektům a intermediálním experimentům, od roku 2008 systematicky fotografuje proměny Frýdku-Místku. Pracuje s fotografií, vizuálním uměním a videem samostatně, avšak ve své tvorbě stále častěji kombinuje jednotlivé disciplíny dohromady. V roce 1999 založil s kytaristou Davidem Kopřivou a bubeníkem Petrem Fucimanem hudební formaci Downbelow, se kterou vydal tři alba (Roadside Traveler – 2011, Other World – 2014, Decameron Locis – 2017). V roce 2016 napsal spolu s Davidem Kopřivou scénickou hudbu k taneční Inscenaci Mezizemí. Od roku 2017 píše lyrické deníkové záznamy. V roce 2018 obdržel čestné uznání v soutěži Česká divadelní fotografie v kategorii – Inscenace / divadelně-performativní projekt – profesionálové.

V komerčních realizacích kombinuje fotografii, grafiku, video i text dohromady. V domovském Frýdku-Místku buduje vizuální identitu Symfonickému orchestru, folklórnímu souboru Ostravica a je autorem grafické podoby festivalu Sweetsen fest. Vytvořil desítky divadelních, filmových, hudebních plakátů i obalů hudebních nosičů. Jako divadelní fotograf zaznamenal stovky inscenací. Obecně se snaží posouvat běžné věci jiným, netradičním směrem. Ve svém volném čase hraje basketbal za tým BK Frýdek-Místek.

Jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách Muzea moderního umění v Olomouci a Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 

https://www.lukashorky.cz/

Petra Vlčková – Babičky

Petra Vlčková (*1985, Čeladná)

Herečka a fotografka. Vystudovala hudebně dramatický obor na Konzervatoři Brno, od roku 2011 studuje na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské Univerzitě v Opavě. Ve své tvorbě se zaměřuje na portrét a autoportrét. Ve fotografii kombinuje různé přístupy, techniku koláže, domalovávání prostoru, ale také klasickou fotografii. V roce 2015 vyhrála první místo v soutěži Czech press photo v kategorii Umění a zábava se svým souborem Babičky.

Babičky

Soubor se zaměřuje na současnou módu seniorek. Práce propojuje pohled babiček pohledem na pojem stáří, které se odráží v šatech, jež člověk obléká a v prostoru, v němž žije. Prostředí babiček výseky prostoru na fotografiích záměrně jen naznačují. V mnoha případech autorka pozadí dotvořila sama, jako vlastní reflexi jejich světa.

Samostatné výstavy:

Cirkus, Galerie Camera, Ostrava, 2011

Cirkus, Kavárna La petite conversation, Ostrava, 2012

Obsese, Galerie Nibiru, Ostrava, 2017

Babičky, Galerie Neustadt, Praha, 2018

www.petitvlckova.com

instagram/petitvlckova

Jakub Byrczek – Samotnia

Jakub Byrczek (* 6. července 1946 v Jaworznu)

Polský fotograf a kurátor, zakladatel významné polské fotografické galerie Pusta v Katovicích. Je členem Unie polských umělců.

Je spojený se slezskou fotografickou komunitou, žije a pracuje v Katovicích. V roce 1973 vystudoval Slezskou technickou univerzitu v Glivicích. V roce 1999 získal doktorát na Lodžské filmové, televizní a divadelní škole Leona Schillera. Přednáší na Fakultě rozhlasu a televize na Slezské univerzitě v Katovicích. Od roku 1988 byl kurátorem Galerie fotografie Slezské pobočky Asociace polských umělců, v roce 1993 byl iniciátorem a spoluzakladatelem fotografické galerie Pusta v Hornoslezském kulturním centru v Katovicích. V roce 2012 byl oceněn cenou Svazu polských umělců. Zabývá se ušlechtilými tisky ve fotografii a fotografiemi pořizovanými dírkovou komorou.

„Samotnia“ je horská chata PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) pojmenovaná po Waldemaru Siemaszkovi nacházející se v blízkosti jezera Mały Staw v Krkonoších. Můžete se k němu dostat po modré stezce z horského kostela Wang, nebo sestoupit trasou vedoucí z dalšího horské chaty, Strzecha Akademicka. Zde vznikla část díla Jakuba Byrczeka prezentována na výstavě.

Samotnia (Osamělost) také znamená odloučené, izolované místo, poustevnu. Místo, kde autor výstavy pravidelně tráví čas a zlepšuje své „umění vidět“. V těchto zvláštních podmínkách bezprostředního kontaktu s horami a díky naprostému ponoření se do přírodního prostředí, vidí svět tajemným způsobem. Fotografie, které představuje – stopy vnitřních zkušeností z praxe pohybového umění – formy Tai Ki Kung „CLEET FORMS“ – jsou velkou výzvou pro představivost diváka. Světlo uvězněné ve fotoaparátu „camera obscura“ projevuje energii zvláštním způsobem. Obrazy se vzdalují od zdroje, od reality a přinášejí různé asociace. Fotografie neustále provokují otázky: co vidím, kdo jsem nebo čím je vlastně zrakový vjem? Odpověď se zdá být skrytá, nepřístupná očím moderního diváka. Abyste to pochopili, musíte se sami vydat na cestu jako poustevník ke své vlastní metaforické osamělosti.

Od roku 1973 pracoval jako inženýr na Ústavu neželezných kovů v Gliwicích, od roku 1975 jako vedoucí ateliéru v Design and Construction Center of Mining Machines v Gliwicích, od roku 1981 pracoval v National Publishing Agency ve Varšavě jako vedoucí redakce. V roce 1982 začal pracovat na Slezské univerzitě v Katowicích jako akademický učitel a výzkumný pracovník, působil jako zástupce děkana pro programovou činnost po dobu jednoho funkčního období. Od roku 1988 vytváří program Galerie fotografií Asociace polských umělců v Slezském okrese, od roku 1993 organizuje akce ve fotografické galerii PUSTA v Hornoslezském centru Kultury a pokračuje v tom i nyní v Galerii Fotografie PUSTA cd. v Jaworznu, kde sám založil „Živý skanzen fotografie“ a „Školu vidění “ – vzdělávací programy v oboru fotografie. V letech 1989-1998 uspořádal sérii mezinárodních výstav „Kontakty“.

V osmdesátých letech minulého století patřil k tvůrcům tzv. „proudu elementární fotografie“. V roce 1982 získal stříbrný odznak za zásluhy v rozvoji provincie Katowice, v roce 1989 získal rektorskou cenu 3. stupně za úspěchy ve vědecké a didaktické práci a v roce 2004 získal Individuální ocenění rektora 2. stupně za vědeckou a uměleckou činnost. V 2012 mu byla také udělena cena Asociace polských fotografů za šíření a ochranu kulturního dědictví, zejména za činnosti pro Slezský region ZPAF.

Je autorem několika individuálních výstav, včetně:
„Przedfakty“, 1983
„Dva a půl otočení jednosměrně“, 1987
„Všechno, co je, má své místo a světlo“, 1987
„Mother light“, 1999
„Photo impermanence“, 2001

Možnost shlédnout výstavu je pouze v den představení, a to nejdříve hodinu před jeho začátkem.

V Aréně vystavím ty nejhezčí fotky, jaké mám!

Rozhovor s fotografem Jakubem Byrczkem

Jak jste se dostal k focení metodou pinhole?
„Fotografuji od 60. let minulého století. Otec byl horník a fotil vlastnoručně zkonstruovaným přístrojem. Snímky vyvolával v matčiných talířích pod červenou žárovkou, která má sto let a svítí dodnes! Metodě pinhole se věnuji od doby, kdy jsem se připojil k Američanům jako Craig J. Barber, Martha Casanave, Walter Crump, Jesseca Ferguson, Sarah Van Kruten, Scott McMahon, Nancy Spencer & Eric Renner, tedy až v 21. století.

Jaký máte přístroj? Nějaký svépomocí vyrobený?
„Fotografický přístrojů pro sebe, své děti i studenty mám spoustu, okolo dvou stovek, ale třeba kamera pinhole 1m x 1m, kterou máme na univerzitě, to je fenomén. Pak mám přístroj 30 x 40 cm vlastní výroby s kazetou z obchodu – Škoda 40 x 40 cm a řadu dalších. Používám negativy formátů od 30 x 40 cm, 24 x 30 cm, 18 x 24, 13 x 18 do 6 x 9 cm, které exponuji ve fotografických přístrojích různých typů a výrobců.“

Čím vás pinhole natolik okouzluje, že se jí stále věnujete?
„Vždy je to překvapení, krok do neznáma, nepředvídatelný fotografický efekt. V té fotografii je ukryta alchymie a magie.

Co je na metodě pinhole nejtěžší?
„Nic, vše je geniálně jednoduché a to je na tom to nejhezčí a poučné.“

Jaké motivy si vybíráte a proč?
„Fotím cokoliv, neexistují pro mě žádná omezení.“

Zabýváte se i ušlechtilými tisky ve fotografii – čemu přesně se věnujete?
„Zajímá mě řada vzácných technik, zvláště se mi líbí Van Dyke.“

Máte nějaké oblíbené české fotografy?
„Znal jsem osobně Jana Svobodu, Honzu Reicha, Bohumíra Prokůpka, znám Štěpána Grygara, Jaroslava Beneše, Karla Kuklíka, Josefa Mouchu, Ivana Pinkavu, Miro Švolíka, Tomáše Rasla a řadu dalších. A vyrostl jsem na fotografiích Josefa Sudka, Funkeho, Drtikola, Röslera…“

Už jste někdy vystavoval v České republice?
„Ano, měl jsem výstavy v Praze, Plzni, Berouně a na Kladně.“

Jaké vaše fotografie budou k vidění v Komorní scéně Aréna?
„Ty nejhezčí, jaké mám!“

Ptala se Alice Taussiková

František Řezníček – Ostravský fotograf

FRANTIŠEK ŘEZNÍČEK
(nar. 23. května 1954 v Palkovicích, zemřel 1. července 2007 v Hukvaldech)

František Řezníček se zabýval od svých patnácti let fotografováním. Jako náruživý fotoamatér se zúčastnil řady fotosoutěží a výstav. Fotografem se vyučil v roce 1980. V letech 1980 – 1990 pracoval v propagaci a zároveň spolupracoval s řadou redakcí deníků a časopisů. V r. 1990 založil svůj samostatný fotoateliér specializovaný na technickou a reklamní fotografii. V posledních dvaceti letech byl člověkem, bez jehož účasti a práce si nelze představit ani pořádání pravidelných setkání fotografů. Podílel se také na organizování výstav v Galerii 7, která byla otevřena na Chelčického ul. v Ostravě. Brzy získal uznání i jako galerista.
Fotografoval nejen kulturní akce, zejména na území Ostravska (Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, Folklor bez hranic aj.), byl dlouholetým spolupracovníkem ostravských divadelních scén a zachycoval nejrůznější pozoruhodné kouty Ostravy a jejího okolí. Pracoval stále pro regionální média a statutární město Ostravu. Pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky nafotil snímky do publikace vydané k stému výročí povýšení obce na město. Své fotografie rovněž vystavoval, např. ve foyeru ostravské Nové radnice. Byl předsedou Fotoklubu Ostrava.

FRANTIŠEK – POZOROVATEL. FRANTIŠEK – FOTOGRAF. FRANTIŠEK – MŮJ TÁTA.
Vybavuji si své a bratrovo dětství. Prosluněné dny u potoka, vonícího bršlicí a lopuším. Pryskyřice stékající lenivě po kmenech stromů. A náhle odpočinek očí v temné komoře. Jen magické červené světlo a štiplavý zápach z chemikálií v připravených lázních. Stojíme se zatajeným dechem na stoličce a děláme s tátou fotogramy, naše oči září. Vpíjejí se do tátova světa černobílých obrázků. Rozličné lidské tváře a místa, krajiny, tiché hřbitovy i rušné ulice města Ostravy. Zachycené prchavé okamžiky, nálady, nepozorovaně se zjevující na bělostných papírech. Vynořují se nikdy nekončící příběhy. Je podzimní podvečer, zvláštní světlo zlákalo Františka do ulic. Na krku se mu houpe fotoaparát, usmívá se. Dolíčky ve tvářích mu hrají očekáváním. Podaří se mu dnes vytvořit nějakou dobrou fotografii? Štěstí, náhoda, trpělivé vyčkávání? Světlo si pohrává s padajícím listím i rozpraskaným asfaltem. Vzpomínka na horké léto. Ve vzduchu je cítit déšť.
Maminka v lednici rovná vejce a máslo. Dělá prostor pro další várku černobílých filmů. Souznění, porozumění v teple domova.
František měl zvláštní dar naslouchat lidem.
To právě on mi dal kdysi do rukou starý fotoaparát, zavezl mě mezi cikány do vítkovických kolonií, vystrčil z auta, řekl foť a odjel. Byla jsem ještě dítě. V té době jsem se od táty začala učit nejen fotografovat, ale také naslouchat lidem. Mohu mu jen tiše poděkovat a pokusit se některé z příběhů dovyprávět. Nebo na ně navázat. Navázat na tátu.

Moc mi chybí.

Klára Řezníčková
Únor 2015

Vernisáž výstavy v pondělí 23. dubna 2018 v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 15. října 2018.

Barmské dny

Martina Grmolenská

Narozena 1978 v Olomouci. Je absolventkou Semináře dějin umění FF Masarykovy univerzity. (Během studia absolvovala stáže na Universität Zürich, Universidad Santiago de Compostela a Universität Wien).

Fotografii se věnuje jak po praktické, tak po teoretické stránce. Vedle své komerční a volné tvorby se podílí na vydávání časopisu FOTO, kde je zástupkyní šéfredaktora. Ve fotografii hledá co nejširší možnosti obrazového vyjádření a k tomutéž se snaží inspirovat i své studenty.

Výstavba obrazu, rozhodující i nerozhodující okamžiky, význam barevné skvrny, více než padesát odstínů černobílé fotografie … to je jen pár namátkových témat, se kterými se na jejích přednáškách a dílnách můžete setkat.

Vernisáž výstavy fotografií je v úterý 16. ledna  2018 v 17.00 hodin ve foyeru Komorní scény Aréna.

Výstava potrvá do poloviny dubna 2018.

12 PODOB JEVIŠTĚ – SCÉNOGRAFIE V HLAVNÍ ROLI

Roman a divadlo

Divadlo změnilo v Romanově životě už docela hodně. Od práce jevištního mistra a příležitostného herce až k focení divadelních inscenací. Času, který strávil sledováním divadelních inscenací, určitě nelituje, užil si je stejně jako dobré sci-fi nebo dobrou kriminálku. Je pravda, že kdysi jsme chodili do divadla i spolu, a teď, když už z focení všechny hry zná, ho musím k sezení v hledišti trochu přemlouvat…
Množství času stráveného u zpracovávání fotek na počítači má také nečekaný vedlejší efekt. Zvykl si u retušování poslouchat z malého rádia stanici Vltava nebo taky Jazz (to když Vltava pouští klasické opery), a tak se z něj za ta léta stal hudební fajnšmekr, s přehledem o hudbě barokní až současné. Ne, že by zanevřel na své Led Zeppelin, Cure, Dead Can Dance, ale zatímco někteří jeho vrstevníci se od té doby neposunuli dále, on stále hledá to nové a zajímavé. Teď si dokáže užít maraton soudobé hudby na Ostravských dnech, novou operu v NDM nebo i zpěv Kataríny Málikové. A tak se spolu u toho hledání opravdu nenudíme.

                                                                                                          Ilona Polášková

ŠIMON PIKOUS – Kunstkammer

BcA. Šimon Pikous

Vítěz soutěže Czech Press Photo 2016 v kategorie portrét ( singl ) portrét: Lukáše Krpálka.

Je vyučeným fotografem, později se živil jako prodavač knih, pracovní terapeut duševně nemocných v organizaci Fokus MYklub a tajemník Jizersko-ještědského horského spolku. Momentálně je profesionálním fotografem. Studuje Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě.

Na počátku jeho fotografické tvorby je patrný vzor otce Jana, fotografa proslulého především montážemi a zátišími. V současnosti se však jeho projev přiklání k jiným tématům a formám: zatímco jeho ranější projekty Křížová cesta a Verše psané světlem vycházejí ze snahy uchopit prostřednictvím fotoaparátu duchovní otázky, novější instalace Vyvolení a Vypadáš skvěle s hravostí i cynismem spíše reflektují paradoxy současného života. Tak i například parodoval Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009 cykly TRIUMPH DES WILLENS (Triumf vůle) a FEST DER SCHÖNHEIT (Festival, přehlídka krásy) nebo se prochází na hranici mezi životem a snem v lynchovském SLIMÁCI NEJSOU, ČÍM SE ZDAJÍ BÝT. V jeho zatím posledním uzavřeném fotografickém cyklu DIE WALKŮRE můžeme nacházet nové prvky vycházející z období romantismu. V Severočeském muzeu v Liberci (2015) vystavil úspěšný cyklus SECHZEHN ÄPFEL AUS DEM GÄRTCHEN DER TANTE FRIEDA, který se zabýval historií a mytologií Sudet.

Průběžně si zahrává s dekadencí, což on sám nazývá romantismem na druhou. Dokladem je vystavený cyklus KUNSTKAMMER.

Samostatné fotografické výstavy měl například v Galerii M v Milevsku, v Experimentálním studiu v Liberci či liberecké Malé výstavní síni, pražském PENklubu, Ambrožově galerii v Hradci Králové, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Českém centru München. Společně s fotografickou skupinou 7,65 vystavoval i v Albin Polasek Museum a Progress Energy Art Gallery v USA. Účastnil se na dalších kolektivních výstavách mimo jiné v Brně, Bratislavě, Olomouci a dalších městech.

V roce 2015 mimo jiné vystavoval v Severočeském muzeu v Liberci a Oblastní galerii v Liberci.

Kunstkammer

Kunstkomora – kabinet kuriozit

Fotografie Šimona Pikouse jsou inspirační exkurzí do manýristických zátiší novověku. Kompozice jsou záměrně přehuštěné, a na rozdíl od idily jednoduchého zátiší, cítíme zde jisté varování.
Manýrizmus vždy jednu epochu či směr završoval a exaltoval vše, co ta či ona doba obsahovala. Zobrazoval mnohdy až nestoudný přebytek a signalizoval zánik. Současně předznamenává vznik něčeho nového.

Šimon Pikous si propůjčuje smýšlení mistrů pozdní renesance o hříšné stránce bezbřehého přebytku. U některých snímků autor vše ještě podtrhuje exkluzivní adjustáží.

V paralelní sérii volných fotografií pak autor vyjímá z opulentních kompozic jeden prvek, symbol a staví z něho nový jednoduchý obraz.

Jana Hojstričová – Běžná rodina

Jana Hojstričová se narodila v roce 1972 na Myjavě (Slovensko). Vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Pracuje jako fotograf a pedagog. Od roku 1998 působí jako pedagog na Katedře fotografie a nových médií VŠVU.

Jako autorka se zúčastnila celé řady domácích a zahraničních výstav a fotografických festivalů, například: Fotofest Houston, Měsíc fotografie Bratislava, Mezinárodní festival mladé fotografie v Ljublani, Mezinárodní festival fotografie v Lodži, Septembre de la Photographie, Lyone, Moisdela Photo a Paris ve Francii. Získala cenu Fotograf roku 2013, udělovanou Středoevropským domem fotografie, OZ FOTOTO, Photoportem a Sdružením slovenských profesionálních fotografů.

Na výtvarnou scénu vstoupila v 90. letech 20. století. Nosným tématem její fotografické tvorby je tělo, které staví do kontextu s rostoucím vlivem konzumní společnosti. Fotografickou tvorbu v současnosti zaměřuje na vizuální sociologickou interpretaci o stavu dnešní rodiny.

V roce 2010 začala spolupracovat s Palom Machom na společných projektech s autorským fotografickým obrazem na sklo. Vystavovali v Museu Kunstpalast Düsseldorf, na mezinárodním projektu “Body Talk”, Dánsko, kurátorském projektu Slovenské národní galerie “Krv” a na dalších výstavách na Slovensku a v zahraničí.
 

VOJTĚCH V. SLÁMA – Zděděný obraz

Vernisáž výstavy 31. května 2016 v 17.00 hodin
Výstava potrvá do 24. října 2016

 

 

Brněnský rodák (*1974), dosavadním životem spjatý s Brnem a Jevišovicemi. Absolvent Střední školy uměleckých řemesel v Brně, člen skupiny Steiner Group. Fotograf na volné noze. Magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Vyučoval fotografii na Soukromém uměleckém gymnáziu Pavla Křížkovského a na katedře žurnalistiky fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Vyšel z rodiny s uměleckou tradicí. S fotografií se setkal již na základní škole, hlubší zájem se však objevil kolem šestnáctého roku. Přes peripetie střední průmyslové školy strojnické a pokus vyučit se fotografem, provázený názorovými neshodami s koncepcí ústavu, zakotvil nakonec na SŠUŘ v Brně, kterou roku 1996 úspěšně dokončil. Během středoškolských studií patřil do třídy Jiřího Víška. Na škole byl spoluzakladatelem fotoskupiny Česká Paralaxa (1995) a dvouoká zrcadlovka formátu 6 × 6 cm, spojená s tvůrčí filozofií České Paralaxy, zůstala pro jeho volnou tvorbu výsostným aparátem až doposud.

 

Mezi autorovy významné práce patří cyklus věnovaný krasobruslařkám (realizovaný v hale Rondo v Brně, 1997), cyklus o baletu Národního divadla v Ostravě (práce pro Igora Vejsadu, 1998—1999) a cyklus Inženýrská Zátiší (vytvořený pro Otakara Bártu a společnost Chemcomex, 2003). V roce 2004 vydání knihy Vlčí med (Galerie Brno). Od roku 2004 pracuje na černobílém souboru Z deníku vlka a od roku 2001 také na barevném souboru India Tourist.

 

Bytostnou potřebu představuje pro Vojtěcha Slámu cestování. Cestuje často, především do Indie, ale také do Ameriky či Québecu, k jeho nejoblíbenějším městům v Evropě patří Paříž a Berlín. Tyto cesty jsou pro něj vždy jedinečná příležitost získat nový náhled na mnohokrát promyšlené věci, zaplašit rutinu a nalézt novou chuť k další tvorbě.

 

Rozhovor s Vojtěchem Slámou si můžete přečíst na

https://divadloarena.cz/clanek/2016-05-20-potrebuji-veci-prozit

 

www.vojtechslama.com

Robo Kočan – Obrazy paměti

Vernisáž výstavy 1. března 2016.
Výstava potrvá do 30. května 2016.

 

ROBO KOČAN

Narozený 9. 12. 1968 v Popradě

Studium
1983 – 87 / Střední umělecko – průmyslová škola v Košicích (obor fotografie)
1989 – 96 / Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (Katedra vizuálních                             médií, obor fotografie)
1993 / Nottingham Trent University, Nottingham, Velká Británie
         Ecole Nationale des Beaux Arts Dijon, Francie

Stáž
2003 / SPACES world artists program, Cleveland, USA

Vystavoval na mnohých domácích a zahraničních projektech (např. Praha, Ostrava – ČR / Bratislava, Poprad, Košice, / Paříž , Dijon -Francie / Erfurt, Karlsruhe, Dortmund – Německo / Amsterdam – Holandsko / Vídeň – Rakousko / Houston – USA / Varšava, Poznaň – Polsko / Budapešť – Maďarsko).

Jeho díla jsou v mnoha soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí. Žije a tvoří v Popradě.

 

 

PAVEL ŠMÍD – Dvojice

Vernisáž výstavy se koná 1. prosince 2015.

Výstava potrvá do konce února 2016

 

Pavel Šmíd se narodil 25. ledna 1952 v Pardubicích. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy nastoupil studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, odkud byl na příkaz Státní bezpečnosti v roce 1976 těsně před ukončením vyloučen.

Od roku 1976 až do prosince 1989 vykonával různé dělnické a technické profese. V létě roku 1990 mu bylo umožněno dokončit přerušená studia. V letech 1993 – 2009 byl vydavatelem a šéfredaktorem revue České republiky Welcome to the Heart of Europe. Tento dvouměsíčník vydávalo v šesti jazykových verzích jeho nakladatelství Theo. V roce 2009 bylo vydávání ministerstvem zahraničí z finančních důvodů zastaveno.

V letech 1996 – 2002 spolupracovalo nakladatelství Theo též s prezidentskou kanceláří. Vydalo portrét prezidenta Václava Havla a sborník jeho projevů. Theo je též vydavatelstvím poezie a literárního sborníku současných českých autorů 7edm (2005 – 2011).

Pavel Šmíd absolvoval od roku 1998 několik samostatných (v České republice, Německu, Francii, Anglii, USA, Japonsku) a několik společných výstav (v České republice, Francii, Německu, Polsku, USA). Knižně vyšel Reportrét – fotografické portréty předních českých výtvarníků, Galerie Art, 2003, Příběhy fotografů z Pardubicka, Helios, 2008, Jeden den České republiky, Frey Brno, 2008, Pouti a Pouta, Theo, 2010.

Kromě samizdatových vydání (Listy, Obsahy, Bedna) je zastoupen také literárně ve sborníku Der Mongole Wartet, 2002, Düsseldorf, Německo a ve sborníku 7edm, edice Braq, Theo, Pardubice 2005 – v obou včetně fotografií. 


Pavel Šmíd v současnosti pracuje jako freelancer a kurátor Galerie města Pardubic (GAMPA), žije ve vesničce Česká Rybná na Českomoravské vrchovině.

 

Jedním z autorů literárního sborníku 7edm (Theo Publishing, 2005) je Pavel Šmíd. Jeho krátká biografie, otištěná v knize, jasně odhaluje jeho kořeny, ležící v undergroundové kultuře totalitního, komunistického Československa.
V roce 1976 byl Pavel vyloučen ze studií na univerzitě v Hradci Králové a mohl je dokončit až po pádu režimu, v roce 1990.
V mezidobí začal se svou vydavatelskou činností, samozřejmě ilegální. Ta pro něj vytvořila takříkajíc přirozenou cestu, jak mohl být jako zakázaný autor poslouchán a čten.

Ale jakoby mu jedna role nestačila, vedle Pavla vydavatele a spisovatele existuje a prospívá ještě jeden Pavel. Pavel fotograf.

Dva proudy inspirace Pavla Šmída se v jeho mysli a ve výsledcích jeho práce spojují v jednolitý celek. První směr, kterým se ubírá jeho černobílá fotografie, vykazuje silnou kompozici a následuje nejlepší tradici mistrů skupiny Magnum, jako byl Henri Cartier Bresson a jako je Dennis Stock. Pavel jde v jejich stopách.
V druhém plánu pohlíží Pavel na svět okem spisovatele, citlivého pozorovatele života. Jeho práce dostává rozměr jemného humoru až surrealismu, mísí se do ní špetka trapnosti a směšnosti.
Kombinace obou přístupů skvěle funguje a uvádí nás do vnitřního světa autora, kterému skutečně leží na srdci postavení člověka ve světě. A takovým musí opravdový umělec být; umění pro umění je z mého pohledu nesmyslné.

Když jsem poprvé viděl Šmídovu výstavu v galerii v Upstate New York, udělala na mě silný dojem. Některé z fotografií byly velmi dramatické – lidské siluety na nich vystupovaly na pozadí chladné, člověkem přetvořené krajiny. Poměry postav k okolí i k sobě navzájem byly předmětem pečlivé kompozice, pečlivého uspořádání, byly téměř abstraktní a prostě krásné.
Mou oblíbenou fotografií je ta, která dokonale kombinuje zmíněné aspekty Pavlovy práce. Byla pořízena někde v Latinské Americe, snad v Bolívii, snad v Chile. Malá vesnice na ni visí přes okraj kopce, hlavní ulice se vine dolů, vidíme panoráma domů, střech a zdí… přesně ve středu hlavní ulice leží malý pes, který dozírá na celé okolí.
Bez psa by tato fotografie tvořila perfektní panoráma městečka, zasazeného
v horském terénu, byla by abstraktním obrazem kontrastních povrchů a stlačené perspektivy. Ale Pavel, procházeje kolem, zaznamenal psa, opravdového krále ulice, dohlížejícího na “své území”. Ve zlomku vteřiny postihnul nádhernou chvíli, celý román o životě jako takovém, situaci nám všem důvěrně známou. Zachytil tak skrz čočku fotoaparátu nejen alegorii společných rysů lidského a zvířecího chování…

…ale i čistou poezii…”

Jan Sawka, 10. 10. 2006, High Falls, Upstate New York

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Sawka


Evžen Sobek – Life in Blue

Evžen Sobek
www.evzensobek.com

Narodil se v roce 1967 v Brně, Československo.

Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně a a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Působí jako nezávislý fotograf a pedagog – vede semináře a fotografické workshopy na různých univerzitách a odborných školách v České republice.
Zakladatel Fotoškoly Brno a mezinárodní fotografické soutěže Frame.
Ve své fotografické tvorbě se věnuje zejména dokumentární fotografii.
Jeho fotografie jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě, USA, Izraeli a Japonsku.
Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí.
Je členem agentury Picturetank v Paříži, zastupuje ho galerie Clampart v New Yorku.

Ocenění: MiO Photo Award, ocenění Grand Prix, Japonsko – M.I.L.K. competition, U.S.A. – Talentinum, Česká republika, Lens Culture Award 2010, Francie.
Studijní pobyty: Credit Suisse Masterclass for Photojournalists from Central and Eastern Europe, Budapest – New York – Internationales Haus der Autoren Graz, Cultural City Network Graz, Austria – Stiftung kunst:raum sylt quelle, Sylt, Germany
Publikace: 2004 – Ecce Homo (úvodní text Vladimir Birgus), Leica Gallery Prague, 2008 – Life in Blue (úvodní text Jiří Siostrzonek), Brno, 2011 – Life in Blue (úvodní texty Jiří Pátek a Jiří Siostrzonek), Heidelberg, Germany

 

MODRÉ SNĚNÍ– Blue Dreaming
Průzkumy Organizace spojených národů říkají, že v současné době žijí více než dvě třetiny světové populace ve městech. Prognózy předpovídají, že po roce 2020 to budou až tři čtvrtiny obyvatel planety.

Kontakt člověka se Zemí – osobní prožitek její reality a prostoru se ještě více promění.

Lidská existence je ale velice komplexní a krajina a otevřený prostor v proměnách svých scenérií a nálad hrají v našich životech nezanedbatelnou roli – jsou pro nás životní nutností.

Podle celosvětovýho výzkumu realizovaného dle zadání Vitalije Komara a Alexandra Melamida v letech 1993 až 1997, je nejvíce žádoucím námětem ideálního uměleckého díla (obrazu, který umístěný v našem bytě, by v nás vzbuzoval pozitivní emoce) “realistická modravá krajina s vodni scenérií”.

Oddáme se v tedy v městských aglomeracích “modrému snění”?

Jak asi budou vypadat obrazy zavěšené na stěnách našich městských bytů, které nám zprostředkují zkušenost “modravých dálek”, nám tak vzdálených?

                                                                                                     Evžen Sobek

LIFE IN BLUE
Kdo jsou majitelé přístřešků, kteří pro své stavby používají obdobný recyklovaný stavební materiál jako obyvatelé latinskoamerických favel, černošských ghet, afrických slumů?
Co motivovalo tyto lidi vybudovat svůj druhý domov v prostředí, jehož kouzlo se (s výjimkou neustále proměnlivé vodní plochy) vyčerpá během několika pobytů a s velkou pravděpodobností se stane stejně nepodnětné, jako lokalita kterékoliv zahrádkářské kolonie?

Přesnou odpověď dostaneme pravděpodobně jen od ortodoxních milovníků rybolovu.
Co však vede ostatní členy komunity (manželky, děti, příbuzné, známé) k dobrovolnému víkendovému i celoletnímu přebývání ve zvoleném prostředí?
Je to potřeba, povinnost, radost následovat spřízněného člověka kamkoliv?
Je to touha po meditaci v přírodě?

Další otázky se vkrádají při vnímání urbanistického konceptu dané lokality.
Co kompenzuje pobyt obyvatel karavanového gheta?
Je to potřeba realizovat neformální kontakty v romantickém prostředí?
Možná se zde saturuje touha po životě v pospolitosti, která ve městech nemá možnost takového naplnění. Nebo nabízí uzemněný karavan prostor pro neposedné „zlaté české ručičky“?

Pokusme se vžít do každodennosti zdejších obyvatel a pokusme si představit, co je náplní jejich volnočasových aktivit?
I když na Sobkových fotografiích neuvidíme interiéry karavanů, jejich přístavby, vylepšení, výzdoba, doplňky, detaily, vyzařují zvláštní patafyzické kouzlo.

Odpovědi na pokládané otázky by nám mohli podat samotní domestikovaní karavanisté, ale intuice naznačuje, že s největší pravděpodobností sami neznají odpověď proč….?.

                                                                                                     Jiří Siostrzonek

 

KAREL TŮMA – Andělé bez budoucnosti

Vernisáž výstavy fotografií v pondělí 4. května 2015 v 17.00 hodin

Výstava potrvá do konce června 2015.

 

Výběr dokumentárních záběrů pro výstavu je sestaven jinak, než soubory které vystavuji. Název odkazuje na moje hledání něčeho nad čistě dokumentovanou realitu města, nad existenci obyčejných lidských postav běžných z veřejného prostoru, nad výjevy z reklamy a billboardů, grafitů na zdech.

Většinou jsou moje soubory ohraničené tématem, od začátku jsou dány prostor i čas kde se budu pohybovat a hlavně kde jsou ti, o kterých fotografuji. Během toho se ale objevuje ještě několik dalších linií, obsahových, námětových, žánrových. Často mě takové souvislosti samotného překvapí, jak se propojují linkou napříč většinou cyklů a přesahují je. Už to objevování nepovažuji za náhodu ani štěstí, ale za součást práce na tématech. Jsou to chvíle, kdy si připomínám, že je fajn zase mít ten foťák v ruce. Samozřejmě se z principu vždy snažím o grafické, symbolické záběry, jak obsahově tak formou, občas je ale výběr konkrétního mnohem víc zobecňující a samostatně vypovídající.

Anděly jsem začal nazývat i postavy, s kterými se cítím v napětí, jsem v tu chvíli vnímavější a citlivější a na fotkách je to pak vidět. Často to jsou padlí andělé, vyhnaní do našeho světa, do Prahy, Amsterodamu, Benátek a Katowic.

Poznámka k andělům ve fotografiích Karla Tůmy

Zájem Karla Tůmy o anděly začal již před určitou dobou. Karla znám celkem dobře, i jeho fotografie. Vím, že ho v jistém momentu začala fascinovat ikonografie anděla. Fotografoval vše možné, co nějakým způsobem odkazovalo k této bytosti. Vyprávěl mi, jak viděl jednou v nějaké bance přes výlohu hostesky namaskované jako anděly – v bílém s křídly. Bylo asi zavřeno pro veřejnost, ale Karlovi to nedalo a je známo, že se dokáže vemluvit téměř kamkoliv. Skončilo to tak, že chodil se svými anděly po bance a fotografoval. Fotografii jsem neviděl a nevím, zda nějaká nakonec vznikla, jen si pamatuji příběh.
Karel také vytvořil pozoruhodný cyklus Andělé v Praze a ve Vídni , který sleduje motiv anděla ve funebrální plastice. V tomto souboru je pro mě hlavním tématem působení času. Někteří andělé zde postrádají části těl, jejich rysy ohladil déšť a vítr, někdy vidíme jen stopu anděla, který tu kdysi byl. Autor se nespokojuje s prostou registrací a katalogizací andělů, jak by to udělal sběratel. Fotografie musí v jeho podání ukazovat více, než jen prostý záznam věci. Karel sám to říká tak, že mu jde o fotografie grafické a symbolické.
Grafičností rozumím určitou výtvarnou kvalitu, která se snoubí s mě sympatickou přímočarostí a jednoduchostí. Fotografie jsou prosty všech triků, kterými si je naše technika schopná vypomoci. Čtvercový formát vede k prostší a klidnější kompozici obrazu – možná proto i k větší soustředěnosti. Grafičnost bych tedy chápal jako fotografickou čistotu.
Symboličnost bych u našeho autora chápal jako transcendenci k tajemství. I když Karel fotografuje něco, co se námětem samo nutně zařazuje pod koncept humanistického a sociálního dokumentu, často kritického (což byla a patrně asi je a bude autorovi vlastní pozice), nezůstává jen u toho. Pečlivě dbá na to, aby jeho fotografie obsahovaly něco navíc. Něco co vede diváka dále, za obvyklé ideové a ideologické kategorie, v jakých obvykle svět vidíme.
Ve zde prezentovaných fotografiích došlo k dalšímu posunu v tom, jak autor vnímá a chápe anděla. Koncept, vypůjčený z náboženství, který Karla fascinoval svou vizuální stránkou, se přetavil do jistého metaforického pojetí. Lidé, které vidíme na fotografiích, nejsou andělé tvoření zevnějškem, maskou. I když zde ještě cosi z andělské ikonografie zůstává – jako třeba grafitti, nebo smrtka (což by hodně přeneseně mohl být anděl smrti), andělskost zde spočívá v něčem jiném. jde o cosi niterného, co se jen výrazem, gestem nebo šťastnou konstelací věcí a světla na fotografiích ukazuje.
Máme zde fotbalového chuligána nebo prostitutku, což by nás mohlo směrovat k hledání a ke čtení sociálních významů. Zároveň je zde ale cosi ve výrazu těchto lidí, co se autorovi podařilo zachytit a co odkazuje k něčemu za, dále, výše. Něco, co nám nedovolí ulpívat v zaběhnutých vzorcích myšlení. Nechci ale dále mluvit o konkrétních fotografiích a interpretovat je – to je úloha každého diváka.
Snad jen na závěr ještě jeden nápad obecnější. Anděl je v náboženském chápání poslem božím. Čím je potom fotograf, kterému se daří do fotografií dostat něco, co bychom mohli označit přeneseně jako božské? Neraší Karlovi něco na zádech? Na vernisáži se může každý přesvědčit – maskovat to můžeme tím, že autora poplácáme po zádech za dobře odvedenou práci.
                                                                                                David Kumermann

Fedor Gabčan – Krásný tisk

Krásný tisk je sérií aranžovaných aktů a zátiší, které byly následně převedeny do tzv. krásných neboli ušlechtilých tisků. Jde návrat k historickým fotografickým technikám přesně tak, jak se používaly na počátku 20. století.

Fedor Gabčan se narodil v roce 1940 ve slovenských Kútoch, kde jeho otec pracoval na celnici mezi protektorátem a Slovenským státem, záhy se ale přestěhovali do Komárna, kam jeho otce převeleli. Posléze v Košicích vystudoval střední školu geodézie a kartografie a nastoupil do Kartografického ústavu v Bratislavě. Práce jej ale nebavila a rozhodl se změnit svůj život a odejít jako brigádník do Ostravy. Tady vykonával nejrůznější dělnické profese na Nové huti, ve Vítkovických stavbách, dva roky strávil na šachtě. Usadil v nedalekém Vratimově a od té doby je neodmyslitelně spjat s Ostravskem, kde žije už více než padesát let. Ostravsko se stalo nejen jeho bydlištěm, ale i zdrojem inspirace a častým námětem jeho snímků.
 

Posléze vystudoval obor fotografie na pražské FAMU, jeho profesory byli např. Ján Šmok nebo Anna Fárová. Pracoval jako reportér pro ostravskou ČTK, kdy se intenzivně věnoval dokumentární a reportážní fotografii. Fotil také portréty a akty, později začal fotograficky zpracovávat ostravskou průmyslovou krajinu, přičemž snímky z tohoto období patří k vrcholům jeho tvorby a jsou odbornou veřejností nejvíc ceněny.
 

Zabýval se i reklamní a propagační fotografii, fotil produkty tehdejších známých moravskoslezských firem jako Romo Fulnek, Tonak Nový Jičín, Tesla Rožnov, Optimit Odry ad.
 

Své fotografie vystavuje od roku 1965, na svém kontě má na 29 samostatných a zhruba 25 společných výstav doma i v zahraničí.
Jako pedagog působil na Střední umělecké škole v Ostravě, kde zakládal fotografický obor, v současné době přednáší na Fakultě umění Ostravské univerzity obor historická fotografie.
Historickým technikám, kterými se snímky zpracovávaly na začátku 20. století, se Gabčan věnuje posledních patnáct let. Přivedl jej k nim jeho spolužák a bývalý pedagog FAMU prof. Vojtěchovský. Ten se s nimi seznámil v USA, kde působil, a kde se tyto techniky stále na vysokých školách vyučují. S archaickými fotografickými technikami se jeho prostřednictvím může seznámit i veřejnost, pro niž občas mívá přednášky.

V Komorní scéně Aréna bude vystaveno 20 jeho fotografií, diváci se mohou těšit na snímky zpracované metodami gumotisku, bromolejotisku, uranotypií, argento-ferrotypií a také kyanotypií neboli modrotiskem. Fotograf při výběru motivů pro tyto staré techniky většinou postupuje tak, že z již dříve vyfocených snímků vybírá ty, které by se tematicky hodily pro zpracování právě archaickými fotografickými metodami.

Vernisáž souboru s názvem Krásný tisk proběhne ve foyer divadla ve středu 11. února 2015 v 17 hodin a výstava potrvá do dubna 2015.

http://www.ostravan.cz/19379/fotograf-fedor-gabcan-predstavuje-v-arene-sva-alchymisticka-dila/

Zahrada / Noční záznamy

ŽANETA ZMUDOVÁ

Zahrada (2009-2011)
Zahrada je prostor, kde trávím čas od dětství a kam se neustále vracím. Svou zvláštní mystičností je tak trochu jiným světem, únikem od toho reálného. Žije si svým vlastním životem, pokaždé je jiná, proměňují se nálady a roční období. Zahrada je záznamem paměti místa, prožitků, představ a snů…
 

Noční záznamy (2010-2012)
V noci se vše utiší a vylidní, oprostí se od většiny rušivých civilizačních elementů a nastane zvláštní klid a ticho, jakoby se zastavil čas. Pouze tu a tam září světlo, které noci dává tvar a podporuje její hloubku. Noční záznamy se mi vážou ke vzpomínkám, jejich síla v noci a tichu je naléhavější…

Vernisáž výstavy 

Pátek 14. listopadu 2014 v 17.00 hodin

 

Výstava potrvá do února 2015

Návrat domů ( aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa )

Životopisná data

1892 – narodil se 5. března 1892 ve Rtyni v Podkrkonoší v rodině horníka, kde prožil dětství
 

1906-1909 – absolvoval průmyslovou školu pokračovací v Úpici, kde se vyučil malířskému řemeslu, v té době se začal věnovat fotografování
 

1912-1914 – nejstarší dochované fotografie, pocházejí ze Rtyně, Vídně a od Baltu
 

1914 – 26.10. nastoupil vojenskou službu v 1. světové válce jako vojín 74. pěšího pluku rakousko-uherské armády v Jičíně
 

1915 – 19.2. byl zajat na ruské frontě u Lupkova v Karpatech, pobyt v zajateckých táborech
 

1916 – práce u selského dvora v Chersonské gubernii na Ukrajině
 

1917 – 24.11. ve městě Nikopol na jižní Ukrajině vstoupil do čs. legií v Rusku a byl zařazen do vznikajícího 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého, s tímto útvarem absolvoval přesun na východ, kde se účastnil bojových akcí pluku v okolí Samary (4.-5.6.1918 Lipjagy, 26.6.1918 Buzuluk, 10.7.1918 Syzraň), v průběhu těchto bojů utrpěl zranění levé ruky a jeho cesta se s dalšími aktivitami pluku rozchází
 

1918 – 12.11. Václav Balcar je se skupinou dalších zraněných v nemocnici v Omsku, přeprava sanitními vlaky do Vladivostoku
 

1919 – 19.4. vyplouvá na lodi Sheridan (1. transportní loď vyslaná americkými Čechy, na jejíž palubě se nacházelo 100 invalidů čs. legií) z Vladivostoku přes Tichý oceán ke břehům USA se zastávkami v Japonsku (Nagasaki), na Filipínách (Manila), Guamu a Havaji (Honolulu)
27.5. připlutí do San Franciska, odkud pak byli legionáři za účinné pomoci amerických Čechů a Slováků dopraveni přes pevninu do New Yorku, ze kterého byli na palubě lodi Rijndam dopraveni do francouzského přístavu Brest
na podzim doléčován v Legionářské nemocnici v Praze-Karlíně, kde během pobytu absolvoval kurs psaní strojem a pravděpodobně i přípravná školení pro své další působení v řadách finanční stráže
20. léta služba u finanční stráže na hraničních přechodech na východním Slovensku v okolí Bardejova, 1920 se oženil s Marií Linhartovou ze Rtyně v Podkrkonoší, se kterou měl 4 děti
30. léta respicient finanční stráže v Salce na slovensko-maďarském pomezí, koncem 30. let přeložen na Ostravsko, kde působil u finanční stráže v Petrovicích u Karviné, Šenově a Staré Vsi nad Ondřejnicí
 

1945 – po válce se přestěhoval do Opavy, kde působil na oddělení finanční stráže v Kateřinkách
 

1949 – penzionován, krátce pracoval jako výběrčí poplatků za elektrickou energii, v důchodu se pak věnoval zahrádkaření a včelaření
 

1970 – 7.2. zemřel v Opavě, pochován v Proskovicích u Ostravy

 

Výstava fotografií z inscenací KSA

Komorní scéna Aréna
Divadlo roku 2013

uvádí

Výstavu velkoformátových fotografií Romana Poláška
věnovanou 20. výročí vzniku divadla

Vernisáž výstavy v neděli 1. června 2014 v 18.00 hodin – pasáž Knihovny města Ostravy

Výstava potrvá do konce července 2014

Foto z vernisáže: Martin Smékal

Výstava fotografií herců (a nejen jich) Komorní scény Aréna

Komorní scéna Aréna letos v květnu oslaví dvacet let od svého vzniku. V příští sezóně proto chystáme vedle nových premiér i řadu překvapení a doprovodných akcí spojených s tímto výročím.

První vlaštovkou k tomuto jubileu bude ale už teď výstava fotografií ve foyer divadla, přičemž vystavovat budou herci našeho divadla. Na jejich fotkách se můžete setkat s momentkami ze šaten, se situacemi, které zažili na zájezdech, např. s inscenací Panočky v ruském Permu nebo s Jubileem v polských Sopotech. Také nahlédneme do jejich aktivit ve volném čase a jeden z fotografických panelů tvoří portréty kolegů, některé ve velmi překvapivých úpravách.

Fotky Alberta Čuby, Marka a Terezy Cisovských, Terezy Dočkalové, Josefa Kalužy, Reného Šmotka a některých dalších vybral a tematicky roztřídil kurátor výstavy Martin Popelář. Vybral zhruba sto snímků z původních několika stovek, z nichž pak vytvořil čtyři tematicky rozdělené velkoformátové koláže o rozměrech 100×70 cm. Zároveň tyto fotografie doplnil o šest velkých snímků ze starších inscenací.

Vedle fotek si budete moci prohlédnout i nejvýznamnější divadelní ocenění, které Aréna v poslední době získala. Prostor foyer kromě fotografií na stěnách ozdobí i vitríny, v nichž budou k vidění Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka, Ceny Českého divadla či kožich, který Aréna získala loni v dubnu coby netradiční podobu Ceny Marka Ravenhilla.

Vernisáž svými písněmi doplní polovina kapely Mamalör, která se věnuje klezmeru, a jejímiž členy jsou mj. i herci Arény Marek a Tereza Cisovští.

Vernisáž výstavy fotografií a divadelních cen se bude konat v úterý 22. dubna 2014 v 17 hodin a potrvá do června 2014.

 

PETR HRUBEŠ – Obscura

Vernisáž výstavy v úterý 7. ledna 2014 v 17.00 hodin

Výstava potrvá do konce března 2014.

 

Petr Hrubeš, nar. 1975 v Havířově. Žije v beskydských Malenovicích. Absolvent ITF. Od r. 2000 fotograf a televizní kameraman na volné noze. Soubor Obscura volně navazuje na soubor Bodysofa s návrhářem Pavlem Ivančicem , který vyhrál v kategorii Art první cenu Czech press photo.
 

Úzce spolupracuje se ženou Ditou Pepe na projektech Autoportréty, kniha Slečny spisovatelky Báry Baronové. Dlouhodobě fotografuje pro divadlo Petra Bezruče, kde je autorem plakátů a inscenovaných portrétů herců do tzv. Obludária 🙂
 

Dále spolupráce s NDM, divadlo Ypsilon, skupina Kryštof, Tomáš Kočko, Downbelow ad.
 

Martin Wágner – Kde začíná Evropa

Vernisáž výstavy v úterý 10. září 2013 v 17.00 hodin

Výstava potrvá do konce měsíce října 2013

 

Martin Wágner (1980) vystudoval Institut tvůrčí fotografe v Opavě. Od roku 1997 se zabývá Ruskem. Fotografoval vulkanology na Kurilských ostrovech, transsibiřskou magistrálu, zapadlou pekárnu Chlebozavod, solnou studnu, dobývání zlata v Partizansku, ropné vrty na Dálném Východě a podnikl mnohá další dobrodružství. Za sibiřskými pastevci sobů se vypravil v sezóně i za třeskutých mrazů. Vlastně se snaží završit vizuální esej o společenských a estetických horizontech, nad nimiž – alespoň ze středu Evropy viděno – slunce spíše vychází než zapadá. Velrybáře na Čukotce zachytil tak, jako by se stal svědkem štvanice na mamuty. Včetně šamanského obřadu. Poblíž Jekatěrinburgu se připojil ke křížovému pochodu a zažil Křest Rusi. Viděl zamrzlý Bajkal, lov kachen na Angaře, plavil se na zaoceánské nákladní lodi…

Wágnerova cestovatelská zkušenost říká, že do turisticky frekventovanějších oblastí se dá zamířit bez obtíží. Horší prý je, chcete-li jet jinam. Potíže jsou třeba už s pohybem po západní Sibiři: tam, kde se těží ropa, operují strážci Lukoilu.
V sedmnácti když začal jezdit na východ, byla každá cesta neuvěřitelným poznáním nových lidí, nových zkušeností i sebe sama. Život se mu rozděloval na cesty a ne na roky nebo školy. Zejména na Sibiři a Dálném Východě, objevil zvláštní vztah domorodců k poutníkům. Do Ruska se vrací především díky lidem, které potkává, s nimiž se přátelí a kteří mu pomáhají.

Z textu Josefa Mouchy pro Host 8/2011

Michal Kalhous – Šálek s víčkem

 

Vernisáž výstavy v pondělí 22. dubna 2013 v 17.00 hodin

Výstava potrvá do konce června 2013

 

Výstava představí rodinné a domácnostní introspektivní snažení, jehož výsledkem jsou fotografie, ve kterých věci, situace běžného života mohou nabývat obecnější nebo symbolický význam.
Záměrem je ukázat obyčejný život , jehož všední každodennost a zdánlivá jednotvárnost nemusí být zatěžující banalitou, emocionálním skleníkem a deprimujícím vězením, které brání svobodnému využití a rozvíjení našich vlastních schopností. Prožití a pochopení obyčejnosti, všední každodennosti a jednotvárnosti může být vnímáno jako cesta k sebepoznání, otevření se světu, úžasu z bytí, zjemnění vnímání a možnost k získání zkušeností, které odhalují hluboký smysl života potvrzovaný smrtí.

Michal Kalhous narozen 31. ledna 1967 ve Valašském Meziříčí

Studia:

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, učitelství Matematika – fyzika

(1985 – 1990)

Filozofická fakulta UP v Olomouci, dějiny výtvarného umění (1990 – 1995)

neuzavřeno žádnou závěrečnou zkouškou

Bydliště: Šternberk, Na stráni 6

 

Práce:

Sanitář, nemocnice Valašské meziříčí (1995 – 1996)

Provozní vedoucí, Češkův mlýn (1993 – 1997)

Vychovatel ÚSP Zašová a Šternberk (1997 – 2001)

MKZ Šternberk, Galerista Galerie Šternberk (2001 – 2006)

Odborný asistent IPUS a následně fakulty umění OU (od 2006)

Od 2009 vedoucí katedry intermédií, od 2010 vedoucí ateliéru tvůrčí fotografie

 

Zastoupen ve sbírkách:

Muzeum umění Olomouc

Galerie Klatovy – Klenová

Moravská Galerie v Brně

 


 

DITA PEPE – Fotografie

Výstava fotografií Dity Pepe je interpretací ženského tématu. Část vystavovaných fotografií je z nově vzniklé knihy Slečny, která přibližuje životní příběhy osmi neprovdaných žen. Druhá část výstavy zahrnuje portréty autorčiných dcer, maminky a sebe sama.

Mgr. DITA PEPE, rozená Hornsteinerová (* 5. září 1973 Ostrava) je česká fotografka.
Po maturitě na gymnáziu v roce 1992 odešla na pět let do Německa, kde pracovala jako au-pair. V letech 1994-1995 navštěvovala fotografický kurz na univerzitě Carla von Ossietzkiho v Oldenburgu. Ve stejné době se provdala za italského studenta psychologie. V Německu začala fotografovat a navštěvovat fotografický kurz. V roce 1998 absolvovala bakalářské studium fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. V roce 2000 začala učit fotografii na Střední umělecké škole v Ostravě. V roce 2003 dokončila na Slezské univerzitě magisterské studium fotografie. Aktuálně je jedním z vyučujících fotografie na ITF.
Od humanisticky orientované černobílé dokumentární fotografie (Lidé Hlučínska 90. let 20. století a snímky z ústavu pro mentálně postižené na Ostravici) se její zájem postupně přesunul k výrazně autobiograficky zaměřené inscenované fotografii. Často využívá postupů typických pro módní fotografii. Ve svých dvou nejznámějších souborech – Autoportréty se ženami a následném Autoportréty s muži – se stylizuje do vzhledu a výrazu podle životního stylu a sociálního postavení žen, se kterými se fotografuje. Tato její práce je podmanivou hrou na hledání identity a ztotožňování se s nejrůznějšími životními hodnotami. Jednou je babičkou čekající v nemocnici, jindy třeba striptýzovou tanečnicí, punkerkou, vypjatou intelektuálkou, děvčátkem s medvídkem nebo statnou ženou myslivce. Zaměřením na hledání sociálních rolí a užitím tradičně „ženských dovedností“ při proměnách identity – převlékání, líčení, napodobování gest aj., může být její dílo interpretováno i v souvislosti s myšlenkami feminismu.
Za tyto snímky vyhrála cenu Kodak Nachwuchs Förder Preis za sérii „ Autoportréty“ (2001), Cenu Jaromíra Funkeho (2004) a v roce 2003 získala s Petrem Hrubešem první místo na Czech Press Photo (kategorie „ Umění“).
Živí se rovněž jako fotografka módy (většinou spolu s Petrem Hrubešem).

 

VĚCNOSTI

Věci, jejich fragmenty, předměty opotřebované, zapomenuté, nebo vyhozené
a znovu nalezené, v bazarech objevené. Některé z nich, ty obzvlášť podivné, které už nikdo nepoužívá ani nepotřebuje vystupují na fotografiích ve svých nových rolích, v bizarních uskupeních, v rozmanitých spojeních a souvislostech. Fotografováním jsou znovu zhodnocené. Jiné předměty a objekty, nalezené na okraji městské krajiny, jsou při fotografování ponechány v místě nálezu tam, kde se přetvářely působením času i stopami lidské činnosti. Asi tak vznikal soubor „Věcnosti“ – fotografické záznamy o vnímání světa prostřednictvím věcí.
                                                                                                                Martin Smékal


Martin Smékal (*1954)
Narodil se a žije v Ostravě, jeho fotografické práce jsou inspirované, nebo volně souvisejí s prostředím průmyslové Ostravy. Na jeho fotografiích se objevují městské krajiny, fragmenty města, nebo i zátiší z předmětů, nalezených na periferii města (např. v souborech „Věci a místa“, 1997, „Druhá vrstva“, 1999, nebo „Bezpečné úkryty“, 2004) sporadicky také portréty a akty snímané nejčastěji v konfrontaci s industriálním prostředím („Občasné příležitosti“).
Je absolventem ostravské Lidové konzervatoře (1979) a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (1999), v oboru fotografie se však neprofesionalizoval
a věnuje se prakticky pouze své volné tvorbě. Svými fotografiemi se podílel na řadě samostatných i kolektivních výstavách, z těch významnějších uveďme např. Funkeho Kolín 1993, výstavy se skupinou „Milan“ (Bombej 1999), nebo „15 z Fiducie“ (Brusel, 2010) a řady výstav prezentující Institut tvůrčí fotografie.

Jsem rád, že mi fotografie zůstala pro radost

Rozhovor s fotografem Martinem Smékalem


Ve vašem životopise jsem se dočetla, že jste s fotografováním začal poměrně brzy – co vás na fotografii uchvátilo? A tušil jste tehdy, že vás bude provázet celým životem?
„Na počátku to bylo takové to poznávací období. Když má člověk 15, 16 až 18 let, tak se rozhlíží po světě a hledá se. A u fotografie mě už tehdy zaujalo, že výsledek byl poměrně snadno dosažitelný, i když mluvím o době sedmdesátých let, kdy technika byla na úplně jiné úrovni, než je dnes a fotograf musel zvládat mnoho technologických úskalí, rukodělných činností, práci v temné komoře. A tohle vše bylo důvodem, že to třeba některé odradilo. Mě se ale líbilo, že fotografie byla po obrazové stránce přístupná, srozumitelná, připadalo mi to jako docela snadné – člověk spojil oko, fotoaparát a objekt a už to bylo… Cesta od vjemu, od pocitu k výsledku se mi zdála schůdnější, než u jiných druhů umění. A že u fotografování vydržím až doteď, tak to jsem tehdy opravdu netušil.“

První aparát jste měl od otce – měl jste v něm nějaký vzor?
„Pokud můžeme mluvit o nějaké přenosu informací z generace na generaci, tak se to týkalo spíš toho technického zázemí. Měl jsem možnost „laborování“ v temné komoře, díky otci jsem měl možnost si vše vyzkoušet, protože to základní pro zhotovení fotografií doma zkrátka bylo. Ale není divu, protože o nějakých minilabech, tiskárnách apod. nebylo tehdy ani slechu. A kdo chtěl fotografovat, musel počítat s tím, že se čas od času musí zamknout do koupelny coby provizorní temné komory a k nelibosti celé rodiny ji nějaký čas okupovat (smích). A byť to byla procedura zdlouhavá a otravná, vím o mnoha dnešních fotografech, kteří se vrací k magii červeného světýlka a k vůni vývojky v temné komoře. “

A vy se také vracíte?
„Já mám komoru pořád. A po nějaké době, kdy jsem fotil jen na digitál, jsme se spolu s dcerou, která studuje fotografii na ostravské univerzitě, do komory vrátili, všechno oprášili a začali ji zase využívat.“

Takže máte pokračovatelku?
„Je to zvláštní. Dcera fotku studuje, ale na rady moc nechodí. Občas mi některé své fotky ukáže, něco jsme dokonce třeba vyfotografovali spolu, ale ona má na fotografii už svůj hotový a pevný názor. Snad se nechce nechat ovlivňovat, nebo mě bere jako příliš věkově vzdáleného, nevím… V našem případě nejde o nějaké tvůrčí pouto, spíš jen vedle sebe paralelně fotíme a občas jeden druhému koukáme přes rameno.“

A jak se vám líbí její práce?
„Musím říct, že mě někdy mile překvapí, jsou to z mého pohledu odvážné fotografické úlety, které, kdyby bylo po mém, bych nikdy takhle nevyfotil. Třeba proto, že mi na fotografii něco kompozičně vadí, technicky to třeba není úplně v pořádku, ale když se na to nezaujatě podívám, tak to nakonec přijmu i se všemi drobnými nedokonalostmi.“

Vaše profesní osudy ale šly poněkud jinými cestami, než těmi fotografickými – střední škola, manuální práce, pak geologie na VŠB (a při tom Lidová konzervatoř)… Proč ne přímo obor fotografie?
„Já jsem maturoval v roce 1974, což byla doba, která studiu uměleckých oborů nebyla příliš otevřená. V tehdejším Československu šlo vysokoškolsky studovat fotografii jen na FAMU v Praze a na VŠMU v Bratislavě, kde byly náročné několika stupňové přijímací zkoušky, což mě trochu odradilo. Navíc rodiče tomu rovněž nebyli nakloněni, protože studovat mimo Ostravu by pro ně znamenalo velkou finanční zátěž. Původně jsem chtěl studovat chemii, nakonec se z toho vyvinula geologie. Ale už během VŠB jsem věděl, že fotografie pro mě bude důležitá, takže jsem začal docházet na Lidovou konzervatoř, kde tehdy působil ing. Sousedík, člověk s velkým charismatem, který mě hodně ovlivnil.“

Nakonec jste ale vystudoval oba cykly Institutu tvůrčí fotografie v Opavě – měl jste tedy potřebu se ve fotce „profesionalizovat“?
„Je fakt, že jsem nepřestal doufat, že bych své znalosti ve fotografii nějakým smysluplným způsobem mohl využít. A párkrát se i naskytla příležitost, ať ještě během studia Institutu, tak po jeho dokončení, věnovat se fotografii profesionálně. V té době jsem už ale byl ve zralém věku, měl jsem rodinu a díky finanční situaci jsem si to zkrátka nemohl dovolit. Nemohl jsem si dovolit opustit geologii a začínat někde od začátku za pár korun. Ale musím říct, že některým kamarádům, původně fotoamatérům se ten sen splnil, stali se profíky. Ale to, co nás tehdy spojovalo, to nadšení a radost z focení, se u nich postupně vytratilo. Protože jen nepatrné množství z nich mělo po každodenní fotografické práci chuť ještě ve volném čase vzít fotoaparát a fotit si jen tak pro radost. A tak splněné přání stát se fotografem jim nakonec zadusilo tu radost. Takže jsem rád, že mě fotografie pro radost zůstala.“

V Institutu tvůrčí fotografie jste začal studovat už coby hotová fotografická individualita díky své dlouholeté předchozí praxi. Nedocházelo ke střetům hotové osobnosti s osobnostmi pedagogů, kteří vás třeba chtěli formovat cestami, které vám nevyhovovaly?
„Nevím, jaká situace tam panuje dnes, ale já byl studentem Institutu hned po jeho založení na počátku 90. let. Tehdy tam byla velice otevřená atmosféra, která umožňovala velkou tvůrčí svobodu. A jedním z velkých přínosů byl neustálý kontakt s ostatními, konfrontace se spolustudenty, což byli v té době především lidé středního věku, pokročilí fotoamatéři, mladých středoškoláků tam bylo minimum. Naše studijní skupina, se jako první na ITF dopracovala k magisterskému absolutoriu v době, kdy většina z nás studentů už dávno překročila střední věk a tak naši skupinu někteří ironicky nazývali „gerontologický kroužek“ (smích). Tito první magistři fotografie pak založili fotografickou skupinu MILAN a uspořádali několik kolektivních výstav v Česku i v zahraničí.“

Jaké je vaše „civilní“ zaměstnání? Poskytuje vám nějakou inspiraci pro fotografování?
„Pracuji v malé firmě, která se zabývá geologickým průzkumem kontaminovaných území z hlediska vlivu na životní prostředí. A co se týče té inspirace – to jste mě odhalila, protože to skutečně tak funguje (smích). Často se dostáváme do tzv. brownfieldů, což jsou opuštěná území poničená průmyslovou výrobou, a to jsou místa, kde lze najít úžasné pohledy či objekty. Takže do některých se vracím a fotím, ale ne vždy to je možné, protože mnoho těchto areálů je přísně střeženo jako třeba areál bývalé rafinérie Ostramo.“

Jak vypadá vaše cesta za fotkou? Jste typ, co má pořád foťák po ruce, „kdyby náhodou“ anebo jde o cílené „výpravy“?
„Já používám oba dva způsoby. Aparát, v tomto případě digitál, mám stále u sebe, je výjimkou, že bez něj odejdu z domu. Třeba právě teď, jsem měl strach, zda nepřijdu na náš rozhovor pozdě, protože když jsem šel před chvílí z práce, tak jsem na ulici uviděl zajímavý moment a zkrátka jsem musel běžet a vytotit to (smích). Druhý způsob je, kdy mi na motivu té fotky hodně záleží, pak volím jinou techniku, fotím na film s klasickým vyvoláváním a ta práce je pomalejší, příprava náročnější. Je to, jak jste říkala, výprava za fotkou na určité místo. Na tom je zajímavé to, že dané místo třeba zahlédnu letmo, když třeba projíždím kolem tramvají a říkám si – tam se musím vrátit až na to bude čas. Ale mnohdy, když pak na dané místo s celou fotografickou výbavou dorazím, se stane, že už to „jaksi není ono“, že to kouzlo okamžiku je pryč, vyprchalo a důvod zachytit vyhlédnuté místo už zkrátka není. Pak zklamaně odcházím hledat dál.“

Jako kluk jste začínal s fotografiemi romantických zasněžených lesů za Ostravou – nemáte chuť se tam někdy vrátit a na chvíli si odpočinout od průmyslové krajiny a města?
„Nemám (smích). V městském prostoru opoužívaném a opotřebovaném lidmi, je pro mě taková vizuální nabídka, že jsem zde z fotografického hlediska šťastný. Kdysi před lety, kdy byl ještě prales Mionší pro turisty uzavřeným územím, jsem se tam dostal díky svému příteli, fotografovi lesů. Hrozně jsem se těšil, představoval neprostupný prales, ale jako fotograf jsem byl zklamán a dost těžce jasem tam hledal motivy pro fotografování. Poetika krásných barevných kalendářů s líbivými přírodními motivy je mi vzdálená (smích).“

Soubor „Věcnosti“, který vystavujete v Aréně, zobrazuje buď staré, odložené věci, věci z výloh bazarů nebo předměty někde v krajině – co se vám na nich líbí, čím vás inspirují, proč je vlastně fotíte?
„Když procházím krajinou nebo městem, tak mi padne do oka mnoho předmětů. A proč zrovna vyfotit právě je? Pravděpodobně tam zafunguje nějaká představa, potlačené přání, nebo symbol možná i ve smyslu pana Freuda (smích). A také kouzlo tajemství.“

Věcnosti – je to trochu podobné se slovem „věčnosti“ – má to nějakou souvislost s tím, že již vyhozené věci, které dosloužily, které někdo dal do bazaru nebo někam pohodil, vy vyfotíte v nových souvislostech a tím je tedy „recyklujete“ a vytváříte jim další – díky fotkám – věčný život?
„To je milé, že si to takhle interpretujete, ale nebylo to původním záměrem. Já jsem si slovo „věcnosti“ vymyslel, chtěl jsem, aby už z názvu bylo patrné, že tento soubor je zaměřen jen a jen na předměty, na žádné z fotek se totiž neobjevují lidé. Spíše jsem měl trochu obavy, že to bude vykládáno jako „věcný“ přístup k realitě, ale názvem jsem chtěl jen podtrhnout spojitost tohoto fotografického souboru s věcmi, které v něm hrají hlavní roli.“

Znáte prostor foyer KSA? Těšíte se na své fotky tam?
„Těším se velmi. Jednak proto, že je to hezký, skvěle vyřešený interiér, ale také si cením renomé toho výstavního prostoru. Pokud někde vystavují jednou paličkované krajky, příště obrazy, jindy lepené modely letadel a pak třeba fotografie, tak má dané místo docela jiný „zvuk“, než když jde o výstavní prostor, který má nějaký koncept a kde někdo zodpovědně vybírá co bude vystaveno a ví proč. V takovém prostředí jako KSA je pak čest vystavovat.“

Ptala se Alice Taussiková

 

Madony a Triptychy

Pavel Mára (1951) vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze (1967–1971) a poté dvakrát absolvoval FAMU (mezi roky 1971–1975 katedru kamery, v letech 1976—1981 katedru fotografie).
Márův tvůrčí styl se začal utvářet v 2. polovině 70. let, kdy v oblasti zátiší pracoval na rozsáhlém minimalistickém barevném cyklu Mechanická zátiší. Po období věnovaném polyekranu se v druhé polovině 80. let přeorientoval na figurální tvorbu a zaměřil na fotografie na pomezí portrétu a aktu (např. soubory Roušky z roku 1989, Triptychy z roku 1993). Na velkoformátový soubor Korpusy z roku 1988 navázal na konci 90. let cyklem Mechanické korpusy. V posledním desetiletí dále vytvořil řadu aktů Madony (1999), které byly součástí pavilonu České republiky na výstavě EXPO 2000 v Hanoveru, figurálně orientovaný soubor tisků na plátně Prostor (2002) a velkoformátové tisky na plátně Hlavy, Triptychy a Průhledy-Tunel.
V současnosti působí na ITF v Opavě.

 

Je mi blízká sochařská stylizace

Rozhovor s fotografem Pavlem Márou

Vy jste už vystavoval na mnoha místech, ale, pokud jsem se dívala správně, tak v divadle ještě ne…
„V divadelním prostředí jsem vystavoval jen jednou a bylo to shodou okolností právě tady v Ostravě v roce 1998, kdy jsem měl výstavu ve foyer Divadla Jiřího Myrona.“

A jak se vám líbí prostředí Arény?
„Já jsem zatím viděl jen snímky interiéru, ale už z nich je patrné, že je to krásný prostor, který je udělaný velice výtvarně a pohodlně pro diváky. Takže se těším, až tam moje fotografie budou vystaveny.“

Vy jste nejprve na FAMU vystudoval kameru a pak fotografii. To nebývá úplně obvyklé…
„Taky to nebyla úplně obvyklá doba a bylo složité v ní studovat. Já měl štěstí, že jsem se dostal na kameru, přestože jsem se hlásil na fotografii. Tenkrát byl na FAMU vynikající pedagog profesor Ján Šmok, který mě sice na fotografii chtěl, ale nakonec jsem se do toho ročníku nevešel, tak se mě zeptali, zda bych nechtěl studovat kameru. Po čase mi nabízeli, zda na fotografii nechci přejít, ale mě se na kameře líbilo, takže jsem tam zůstal a dostudoval ji. Chtěl jsem pracovat jako fotograf. Jenže k tomu bylo nutno být registrován ve Svazu výtvarných umělců – abych vůbec mohl být na volné noze, sehnat práci a dostat nějaký honorář. A když jsem se ve Svazu chtěl registrovat, tak mi řekli – my víme, že jste fotograf, ale vystudoval jste kameru, tak se věnujte tomuto oboru. A já tím pádem nemohl pracovat. Proto jsem se rozhodl vystudovat ještě fotografii, abych měl klid. Sice mi to bylo umožněno, nicméně studovat jsem mohl jen externě, takže jsem si vše platil sám. A když jsem se po absolutoriu opět ucházel o registraci ve Svazu, tak mi řekli – vy jste sice vystudoval fotografii, ale externě, takže vás někdo platil, tak ať vás taky zaměstná. Takže jsem pracoval na jména svých kamarádů a účty šly přes ně. Byla to šílená doba…“

Kamera může působit pro nezasvěceného atraktivněji – nejen, že je to dynamická záležitost, ale i to prostředí filmu, televize…
„Kamera ve filmu či televizi má pro mne jednu velkou nevýhodu – je to kolektivní práce. Silně kolektivní práce. A pro mě byl kolektiv problém, já jsem vždycky raději pracoval individuálně – sám jsem chtěl vše vymyslet, nasnímat. Proto pro mě nepřipadalo v úvahu věnovat se profesi kameramana. Proto i mé studium kamery bylo zaměřeno na multiprojekci, která pracuje s fotografií.“

Multiprojekce neboli tzv. polyekran je zajímavá filmová záležitost, které se tady zase moc lidí nevěnovalo – pro co nebo koho jste dělal? A je možno vaše práce někde vidět?
„Polyekran je české unikum, představené poprvé na EXPO 1958 v Bruselu, je spojené se světovými jmény Radoka a Svobody. Já jsem se pokoušel o čistě výtvarné řešní. Vidět je v provozu nelze, existují jen fotografické záznamy z těchto programů a také, samozřejmě, diapozitivy, které se v multiprojekci používaly. Diapozitivy jsou uložené pěkně v krabicích, společně se scénáři nakreslenými na milimetrovém papíru, ale daly by se digitalizováním oživit. Audiovize jsem realizoval se studiem Made in publicity, které umělo vše vyrobit. Spolupráce s nimi započala při mé absoloventské práci, multiprojekci s názvem Polovodiče, a protože se jim líbila, tak pokračovala i na dalších programech. Byly to například i dva programy s názvy Kov a Sen o počítači z roku 1983, které vycházely z mého fotografického cyklu Mechanická zátiší, což byly výtvarně pojaté fotografie, barevné struktury, jejichž podkladem byly průmyslové materiály – umělé hmoty, plechy, šlo o reálnou fotografii, ale silně výtvarně stylizovanou, o jakýsi abstraktní minimalismus – a tyto fotografie jsem pak rozpohyboval.“

Od Mechanických zátiší na začátku kariéry jste přes portréto-akty přešel k jakýmsi, jak jsem si to pro sebe nazvala, aktům-objektům. Co řídilo směr vaší profesionální cesty?
„Tělo bylo pro mne vždy důležitým fotografickým tématem, už v roce 1969 jsem připravil soubor černobílých fotografií, kdy jsem těla zvětšoval do velkých detailů – dá se tedy říct, že jsem tělem začal. Pak jsem se obrátil, možná i díky multiprojekci, k Mechanickým zátiším, a v polovině 80. let jsem se znovu pustil do práce s figurou, kdy jsem začal fotografovat na speciální kontrastní materiál na přesvětlené ploše s tělem v pohybu. Při snímání jsem záměrně používal pohybovou neostrost, synchronizoval jsem pohyb objektivu s modelem. Byl to jakýsi fotografický balet. Koncem 80. let jsem se zaměřil na portrét a fotografoval jsem většinou své kolegy výtvarníky, známé osobnosti – a vznikl jakýsi mystický soubor portrétů – stínoher. Tato etapa vyvrcholila v roce 1989, roce sérií s názvem Roušky inspirovanou Veroničinou rouškou. Fotografie jsem zvětšoval na fotografické plátno metrových rozměrů a v mokrém, deformovaném tvaru zavěšoval na zeď, po vysušení vznikla stabilní jakási reliéfní foto-socha.“

Vaše akty-objekty (soubory Mechanické corpusy, Madony, Černé corpusy, Prostor v prostoru) – zpodobňují lidské tělo coby objekt, figurínu… Vnímáte takto člověka – jako odlidštěného tvora?
„Něco takového tam možná bude, protože jsem měl vždy problém se fotograficky k člověku přiblížit, přesně jej zaznamenat. Proto jsem nikdy nemohl dělat dokument, mě zajímala vždy určitá stylizace, abstrakce. A po „neživotných“ Mechanických zátiších jsem se pokoušel věnovat lidskému tělu i portrétu podobným stylem. Přesto jsem v roce 1993 nafotografoval velkoformátové Triptychy, které jsou mým asi nejreálnějším, nejvěcnějším pohledem na člověka, nicméně určitá sochařská stylizace, která není pro fotografii typická, je mi velmi blízká.“

S tím možná souvisí to, že jste pro obrazové publikace o sochařích fotil jejich díla. Máte k sochám nějaký speciální, bližší vztah?
„Určitě ano, protože má oční indispozice mi neumožňuje vidět svět plasticky, vše vidím plošně jako když se díváte pouze jedním okem. Proto vjem plasticity rád nahrazuji i dotekem. I možná proto ve fotografii rád vyjadřuji objem, plastičnost, která mi v mém vnímání chybí. A sochy, které jsou plastické, které si můžu obejít, symbolicky i doslova je jaksi „osahat“, ty mi toto poskytují. I proto mám sochařství rád a inspiruje mě – třeba pro mou sérii Mechanické corpusy.“

Mechanická zátiší, Polovodiče, Kov, Sen o počítači, Magické auto – to jsou názvy vašich AV programů. Jste fascinován technikou?
„Ano, technika mě vždy fascinovala, vždyť i fotografie je unikátním technickým záznamem našeho světa. A tento technický přepis je čím dál dokonalejší, jednou bude dokonalejší než sama realita, v 3D prezentacích se dokonalosti již dotýká. Asi i proto jsem toto technologické opojení reflektoval ve své práci, ale svými fotografiemi jsem se pokoušel hledat i podstatnější východiska pro život, bez spojení s těmito civilizačními výdobytky, vždyť je to vlastně jenom iluzivní změť drátků.“

Jak se vám z tohoto pohledu líbí ostravský industriál – třeba Dolní Vítkovice?
„Znám krásu těchto žhavých provozů ještě v originále. V 70. letech jsem ve Vítkovicích často fotografoval a vznikly tam i některé fotografie z mého cyklu Mechanická zátiší. Například snímek s názvem Žhavé plechy, který jsem realizoval při technické chybě na válcovací lince. Plechy se naštosovaly do úžasných tvarů, kde se prolínaly žhavé elipsy s chladnoucím namodralým kovem. Je vynikající a záslužné, že ostravský industriál bude zachován i pro příští generace. Těším se, že se tam brzy znovu podívám.“

Učíte na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě – jak to vidíte s budoucností české umělecké fotografie?
„Určitě je budoucnost české fotografie slibná. Vždyť je například u nás šest vysokých fotografických škol a nespočet středních. Fotografie se možná, jak prorokoval profesor Ján Šmok, dostane i do osnov základních škol. Ale možná nejvíce záleží na odvaze mladých lidí se vymanit právě z tohoto sevření a diktátu pomyslné úspěšnosti. Měli by jít víc svou vlastní cestou a nebát se momentálního nezájmu o svá díla. Cesta uměním není nikdy zcela přímá.“

Jací jsou současní mladí fotografové – drží se nějakého směru nebo jsou to vyhraněné individuality?
„Hledají sami sebe a jsou někdy až příliš ovlivněni současnými uměleckými trendy. Ve škole je jim „předestírána“ celá škála historických i současných pohledů na fotografii. Není dobré se věnovat tomu, který je momentálně nejvíce protěžovaný a přes vidinu „sladkého“ ocenění se nepokusit vytvořit svůj individuální v daném momentě třeba neatraktivní styl. Je nutné si věřit a hlavně vytrvat.“

Kdo je váš oblíbený fotograf a proč?
„Měl jsem vždy oblíbené umělce mimo fotografii. Obdivoval jsem, když zůstanu v Česku, například skupinu malířů a sochařů 12:15, ale i kubistické sochy Gutfreunda či práce Šimotové, Grosse, Medka, Johna, Boštíka atd. Neměl jsem fotografické vzory, ale samozřejmě Drtikol, Funke či Sudek jsou nádhernou klasikou, kterou mám velmi rád a určitě v ní hledám i inspiraci.“

Představíte nám svými slovy díla, která budou vystavena v Aréně?
„V Aréně vystavím cykly s názvem Madony’99 a Triptychy z roku 2005. Madony’99 jsou stylizovaným „inverzním“ pohledem na současnou ženu. Gesto rukou naznačuje držení dítěte, ale náruč je prázdná. Převrácená tonalita do negativu a osvětlení figury je koncipováno pro negativní prezentaci. Je to původní analogová verze zhotovená speciální výtažkovou metodou na barevné Cibachromy, velkoformátová digitalizovaná varianta tohoto cyklu byla součástí pavilonu České republiky na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. Premiérově představím i triptychy postav, které vycházejí z cyklu Triptychy z 90. let, ale jsou prezentovány jako originály zdrojových velkoformátových negativních filmů. Jsou to pohledy na nehybné postavy z podhledu, přímo v ose a z nadhledu, které jsou zaznamenány velkoformátovou kamerou, jako když se fotografuje architektura, aby se nezbíhaly linie. Je to jakýsi „věcný“ pohled na člověka, který Anna Fárová interpretovala jako pohled do minulosti, přítomnosti a budoucnosti.“

Ptala se Alice Taussiková

 

Výstava ke 100. výročí narození fotografa Františka Krasla (1912-1998)

V OSTRAVĚ
Výstava ke 100. výročí narození fotografa Františka Krasla (1912-1998)

26. 1. 2012 do 29. 2. 2012
Divadlo Jiřího Myrona, Galerie Opera
Divadlo Antonína Dvořáka, Galerie Thálie
Kurátor: Martin Popelář

14. 2. – 30. 4. 2012
Komorní scéna Aréna
Kurátor Roman Polášek

V Komorní scéně Aréna budou vystaveny fotografie industriálních krajin Ostravska, které František Krasl fotil průběžně od 50. let. Soubor bude sestaven převážně z barevných originálních zvětšenin, které zapůjčila paní Kraslová a Archiv města Ostravy. Kromě prací zastoupených v knize Ostrava barevná, budou vystaveny i téměř neznámé snímky.

Významný český fotograf František Krasl, místecký rodák, se fotografem vyučil u svého otce. Studoval také na fotografických školách v Mnichově a Berlíně. Patřil u nás k průkopníkům barevné fotografie. Fotil portréty, krajiny a prostředí těžkého průmyslu, především doly a válcovny. Do Státního divadla v Ostravě byl přijat jako divadelní fotograf v roce 1954, zde působil až do roku 1981, tedy více než čtvrt století. V divadle začal fotit portréty herců a stal se vyhledávaným portrétistou. Fotil scény a divadelní představení souborů činohry, opery, baletu a operety – Národní divadlo moravskoslezské má díky němu rozsáhlý a vysoce kvalitní divadelní fotoarchiv. Některé soubory fotografií vydal knižně, k těm významným patří publikace Ostrava barevná z roku 1963 nebo Roháče z roku 1970.

 

MÍNA MLÁDKOVÁ – Babička v lázních

Babička v lázních

Moje 87 letá babička Růžena kdysi jezdívala často do lázní. Vždy po návratu nám vyprávěla o svých zážitcích, které pak barvitě popisovala. Ovdověla mladá, krásná a o nápadníky neměla nouzi. Procedůry v lázních střídala dlouhými procházkami po kolonádách a schůzkami se svými ctiteli. Když jsem se loni ocitla ve stejných lázních, babička Růžena se mi tam začala zjevovat. Všude byly její příběhy, vůně parfému, viděla jsem jí skrz sklo hotelových oken…

Životopis:

Mína Mládková

nar.1969 v Českých Budějovicích

– 1984–1988: SOU polygrafické, maturitní obor reprodukční grafik-fotograf, 

   Praha
– 1989–1996: FTVS UK, učitelský obor tv-geografie (magisterské studium),

   Praha
– 1996–1998: pobyt v USA
– 1997: Cuyahoga Community College (Photography class), Cleveland, Ohio,

   USA
– 1998–2003: Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (Bc.A.)
 

Je provozovatelkou oděvní galerie Mata Hari v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.

samostatné výstavy

– 1998 Neopiktorialismy (spolu s Martinem Říhou), Galerie kavárna Medúza,

   Praha
– 1998 Femme Fatale, galerie Rubikon, České Budějovice
– 2004 Sny a dny, Galerie Caffe Ambient, České Budějovice
– 2005 Fragmenty (spolu s Janem Brančem), Galerie Caffe Ambient,

  České Budějovice

– 2009 Šípková Růženka, Antikvariát a galerie Bastion, Tábor
– 2011 Jihočeský výlov 4, Sen Tygra, Taneční prostor Kredance,

  České Budějovice

společné výstavy

– 1999 Portréty, galerie Pod kamennou žábou, České Budějovice
– 2000 Seznam, Galerie Solnice, České Budějovice
– 2004 Vnitřní světlo krajiny, festival Sgrafitti open, Německý spolkový dům,

  Slavonice
– 2005 Okno do divočiny, Březník, Šumava
– 2007 Jihoženským okem (JO), Galerie Bazilika, České Budějovice
– 2007 KontAKTfoto 2006, Galerie Brömse, Františkovy Lázně
– 2007 Vnitřní prostor ženy, Chebské dvorky, Galerie G4, Cheb
– 2007 Jihoženským okem 2 (JO2), Radniční věž, Třeboň 2008 Jihoženským

  okem 2 (JO2), Foma, Hradec Králové
– 2008 Jihočeský výlov 2, Jihoženským okem 3 (JO3), Galerie Bazilika,

  Galerie Solnice, České Budějovice
– 2008 Chebské dvorky, Cheb
– 2008 KontAKTfoto 2007, Galerie G4, Cheb
– 2008 Jihoženským okem, České centrum, Bratislava
– 2009 Jihočeský výlov 3, Jihoženským okem 4 (JO4), Galerie Solnice,

  České Budějovice
– 2009 Chebské dvorky, Cheb
– 2010 Chebské dvorky, Cheb
– 2010 KontAKTfoto 2009, Galerie G4, Cheb
– 2011 KontAKTfoto 2010, Galerie G4, Cheb
– 2011 Chebské dvorky, Cheb

Kontakt: mina.mladkova@seznam.cz

 

JAROSLAV MALÍK

První večeře Páně 1929

Léta nosím v hlavě myšlenku s docela ostrým a jasným obrysem. Myšlenku dvou nejsamozřejmějších věcí. Narození a smrti, a vším mezi tím. Celý ten čas trávím docela poctivou, hektickou přípravou. Sháním potřebné informace, rekvizity, zkouším jednu formu sdělení za druhou.
A najednou krabice zaprášených skleněných desek kdesi z půdy, desek fotografa amatéra, zdejšího prvorepublikového lékaře patologa, lékaře fotoamatéra. Neumělý technický projev, obrázky poškrábané, potrhané, částečně vymazané, často zcela nečitelné. Rodina a přátelé, kolegové i pacienti, pitevna, krajina, svátky i pátky, radost z narození dítěte, jedinečné pózy před stiskem velkoformátového přístroje, patologické studie, chladný profesionální režim u pitevního stolu … Všednost a banalita, groteska i drama, sentiment, absurdita, však nesmírná poesie. Hluboký živočišný projev. Krása. Vše, co mi přinášejí mé představy. Neuvěřitelné. Jako by se všechna moje skrytá přání otiskla do toho skla / více jak dvou stovek skel / někde na půdě, kde mi je osud uchoval a přesně ve správné chvíli věnoval.
Velmi prostý opak dosud nečekaně nalézaných a zveřejňovaných souborů, např. profi ateliéru Langhans, Šechtl a Voseček, snad i Miroslava Tichého apod. Také tento soubor má svou ojedinělost, výjimečnost a nezařaditelnost. Snad pro svoji skromnost, pravdivost a pokoru.
Tento dar zpodobňuji k obrazu svému. Asi tak, jako když muzikant objeví noty neznámého, divadelní režisér nacvičí Šejkspíra, Jakubisko natočí Čachtickou paní. Podstatnou část ponechávám v prvotní formě, část pak dovyprávím, převyprávím, parafrázuji, použiji fotografie z vlastního archívu, část nafotím nově-staře, však se silnou pokorou k zanechané prvotní formě. Vše zarámuji do stejně starých dřevěných, zašlých, oprýskaných a také často nalezených rámů. Opatrně tak překračuji velmi jemnou, až neznatelnou hranici mezi fikcí a skutečností.
Neznám jména tehdejších aktérů, jejich osudy, ba ani jejich hroby. Jen skrze plot dům s tušenou, dnes již přestavěnou, půdou a rozpadlou zaprášenou krabici. A fotografii s nápisem „První večeře Páně 1929“. Postupně odkrývám historii, avšak zlehka, bez invaze. Mohu tak uchopit a vyprávět příběh bez předsudků. Příběh, ve kterém komunikuji toliko s obrazy vyvstávajícími ze skleněných desek. A s lidmi, kteří ožívají a stávají se mými blízkými spolupracovníky, snad přáteli a především kritiky, co mi nic nedarují.
Banální „momentky“ krajiny, automobilu, andulky, holubníku a opice, stavenišť a kluziště, náměstí, zahrad a kůlny, vánoc a telefonní ústředny, avšak díky technické nedokonalosti záznamu a díky uplynulému času jenž se otisknul ve skleněných špatně uložených deskách, působí poeticky a křehce. Veselím až groteskností jsou napadeny portréty výletníků, vousatých šprýmařů, v jednořad nastoupených sportsmenů. Není zde smutného výrazu. Fotografie služebné, čtenáře, rodičů a prarodičů s dítětem, zaměstnanců a všelijakých lidiček jsou prostoupeny atmosférou přátelství a empatie, nadšení a hravosti, úsměvů a pokory, ale také nepovyšované profesionality. Tváře vyzařují klid, obětavost, důvěru ve své okolí a v sebe sama. Klidně, věcně a všedně působí doteky smrti u patologických studií, u detailů lidských anomálií a orgánů, záběrů z pitevny a laboratoří.
Přítomnost smrti v životě většiny z nás je něčím co není, čeho se bojíme, co si nepřipouštíme. Na takové mohou tyto fotky působit překvapivě, nepatřičně, odtažitě, snad odpudivě. Pokrytecké? Fotografie nezobrazují nic víc a nic míň nežli zrození, život a smrt. Tedy bytí a nebytí člověka. A tím jsme přece my všichni!
Celý soubor jsem zpracoval sotva z poloviny. Je stále mnoho ukrytého v zaprášeném, zdevastovaném skle. A je mnoho otázek, které musím zodpovědět. Chci najít tehdejší aktéry, už také jejich jména, jejich osudy a jejich hroby. A nafotografovat a zkonfrontovat současnou skutečnost s fantazií, kterou nyní předkládám. Blíží se důchod, snad to stihnu!
Jsem přesvědčen, že v dnešní rychle plynoucí době se lidé rádi zastaví nad zastaveným časem. Fotografie přináší mnoho nového, hekticky a dynamicky rychle vznikajícího a někdy rychle zanikajícího. Hranice fotografických žánrů jsou postupně stírány a samotná fotografie silně expanduje do ostatních médií. Ale zažívá i silnou invazi zvenčí. Asi to tak má či musí být. A je to dobře. Jsem však přesvědčen, že samotná fotografie není mrtva a má stále co nabídnout. Formální i obsahové vyznění budiž tak srozumitelné jak pro klasické, tak pro dnešní, snad moderní / probůh, nikoli trendové-hrozný termín / vnímání fotografie a zajisté i budoucí. Myslím, že nikoho neurazím, jen doufám, že někoho trochu potrápím, zvednu ze židle. Celý soubor tvoří kompaktní, srozumitelný tvar s poselstvím z minulosti a posláním a zprávou do budoucnosti. A tak bych rád, aby nezapadl.
Zde jest toliko pravdivý příběh o jednom životě se snesitelnou dávkou magického podtextu a fantazie, které však k životu bezprostředně také patří. Nebo snad ne?

Celý soubor můžete v pedefku shlédnout na www.jaroslavmalik.cz
Snad i video z vernisáže.

Jaroslav Malík
fotograf, učitel, cyklista, kaktusář apod.
 

Rostislav Pavlík – Končím

ROSTISLAV PAVLÍK / KONČÍM…

Rostislav Pavlík (1966), začínal jako obráběč kovů, kulisák, pracovník Charity Ostrava, odborný dozor na skládce, také nezaměstnaný, … i keramik a umývač oken v nemocnici (zvláště v márnici to bývalo zajímavé), zahradník, obslužník parkoviště a fotograf. Už z výčtu autorových zaměstnání je jasné, že se bude jednat o ryzího fotografického amatéra, o to více však zapáleného pro fotografii.
V Komorní scéně Aréna se Pavlík představuje výběrem inscenovaných fotografií s příznačným názvem „Končím…“. Tyto fotografie pořizuje od konce 80-tých let, a svou poetikou, hravostí a osobitým humorem jsou blízké, jak fotografům „slovenské nové vlny“, tak třeba i světově proslulému panu Witkinovi, se kterým Pavlíka spojuje použití fotografie, jako manýristického inscenovaného obrazu. V současné době se Pavlík daleko více věnuje fotografování čistého černobílého dokumentu, necháme se tedy překvapit, jak to bude s jeho „Končím…“ a inscenovanou fotografií.

Výstava potrvá do 16. července 2011
 

Tomáš Pospěch – Bezúčelná procházka

 

 

„Okraj vesnice. Muži v nedělní krajině, hlavně ne míč. Klid, vyčkávání, širokoúhlý objektiv. Projekt věnuji všem milovníkům trávy, spadaného listí a české vesnice.“

Tomáš Pospěch (*1974) je historik umění, fotograf, volný kurátor. Žije v Praze a v Hranicích. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (1992–1998), dějiny umění na FF UP v Olomouci (1992–1995) a na FF UK v Praze (1995–1999). Zaměřuje se především na fotografii a výtvarné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita nebo publikace o současné slovenské dokumentární fotografii, je spoluautorem výstav a knih Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století nebo Tenkrát na Východě, Češi očima fotografů 1948–1989. Připravil retrospektivy Jindřicha Štreita a Viktora Koláře, skupinové výstavy Marginální architektura; Via Lucis 1989–2009, Fotografie české společnosti nebo Nový život/Nový dokument. Pravidelně publikuje v časopisech Ateliér, Fotograf, Imago, Camera Austria, Photonews, Reflex. Ve vlastní fotografické tvorbě se zaměřuje na konceptuálnější přístupy – Majitelé hradů (2002–2005), Krajinky.jpg (2002–2005), Bezúčelná procházka (2004–2008), Hrady a zámky ČR (2004–2005, 2009), kde reaguje na vizuální stereotypy, narušuje hranice tradičního dokumentu a žánru krajiny. Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v letech 1997–2007 působil rovněž na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Miro Švolík – Od zrodu až do smrti

Narozen: 13. 4. 1960
Místo narození: Zlaté Moravce, SR
Vystudoval obor fotografie na Střední umělecko-průmyslové škole v Bratislavě, dva roky pracoval ve fotolaboratoři a pokračuje studiem na Katedře fotografie na pražské FAMU. Patří k tzv. Slovenské nové vlně, která dala do pohybu téměř stojaté vody fotografie u nás, vrhla do českého prostředí inscenované snímky s výraznou pohybovou a metaforickou složkou, které částečně ovlivnilo umění performance. Po ukončení studií se stává svobodným fotografem. Publikuje v Revue fotografie, ARTnews, European Photography aj… Jeho snímky (hravé, humorné, ironické a zároveň lyrické) jsou nadšeně přijímány i na řadě zahraničních výstav, představují Švolíkův osobitý přínos k vlně inscenovaných fotografií i vklad k rozvíjení postmodernistických tendencí. Na fotografickém poli získal mnoho ocenění – International Center of Photography New York uděluje cenu Infinity Award v kategorii Mladý fotograf, hlavní cena v Essingenu při I. Photographische Triennale, titulem Fotografická publikace roku 2005 v kategorii publikace ilustrovaná fotografií se pyšní kniha Lidský úděl s jeho fotografiemi a textem Fedora Gála. Věnuje se návrhům plakátů, kalendářů, je oslovován hudebními vydavateli a graficky i obrazově navrhuje obaly pro autorská CD(Jablkoň, J. Svěcený). S fotografem P. Štechou pracoval na publikaci Praha, vyšla monografie pod názvem M. Švolík Jedno tělo jedna duše. Vystavovat začal při skupinových výstavách v roce 1979 (Bratislava), velká samostatná výstava se konala v roce 1984 (Praha), od té doby má na svém kontě desítky výstav (Brno, Hradec Králové, Cheb, Kroměříž, Plzeň, Prešov, Amsterdam, Arles, Budapešť, Frankfurt, Helsinki, Kaunas, Londýn, Mnichov, Moskva, Stockholm, Wroclaw, Japonsko, Mexiko, USA). Žije a pracuje v Praze.
Studia:
1975 – 1979 Střední umělecko-průmyslová škola, obor užité fotografie, Bratislava
1981 – 1987 FAMU, katedra umělecké fotografie, Praha
V letech 1979 – 1981 pracoval jako fotolaborant v podniku Služba, Výrobní družstvo invalidů, Bratislava, 1987 – 1988 základní vojenská služba v Československém armádním filmu, Praha.
Od r. 1988 pracoval jako umělecký fotograf na volné noze, od r. 2007 kurátor Galerie Bazilika v Českých Budějovicích. Byl členem Pražského domu fotografie a pražské agentury NOX.
více na http://mirosvolik.cz

 

Jaroslav Kocián – Panelákové děti / Teenageři

Autora u obou vystavených fotografických souborů inspirovalo havířovské sídliště Šumbark a množství dětí a dospívající mládeže trávících čas v betonové šedi. Sídliště Šumbark bylo postavené téměř najednou koncem osmdesátých let a stejně tak najednou osídleno vrstevníky, rodiči dnešních teenagerů a dětí. Toto prostředí autor velmi důvěrně zná, jako jeden z obyvatelů sídliště a z obou kolekcí fotografií je patrná koncepčnost a sžití s tématem. Starší soubor, vznikající od roku 2003 je ještě černobílý, v pozdějších Teenagerech již hraje významnou roli barva.


1979: Havířov, Czech Republic

2002-2005: Institut Tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, BcA.

2006-2010: Institut Tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, MgA.

Vybrané výstavy:

2006 – Panelákové děti, Absolventi ITF Opava 1991-2006, Opava, Česká republika

2007 – Panelákové děti, Galerie lázní Bludov, Česká republika
Sestry, Bratislavský měsíc fotografie, Bratislava, Slovenská republika
Sestry, Czech Start, Galie Fridrichshein, Berlin, NSR

2008 – Sestry, Praguephoto, Galerie Mánes, Praha, Česká republika
Sestry, International festival of Photography, Lodz, Polsko

2009 – OSTRAVA?, výstava k ostravské kandidatuře na titul Evropské hlavní město kultury 2015, Výstaviště Černá Louka – Pavilion A, Ostrava, Česká republika

2010 – Rodinný portrét, Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě,Divadlo Reduta, Brno, Česká republika
Rodinný portrét, Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě,Galerie GAMU, Praha , Česká republika
Rodinný portrét, Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Linacre Collage, Oxford, Velká Británie
 

Gabina – klášter ve Valdicích

Gabina Fárová ukončila roku 1982 Státní průmyslovou školu grafickou obor fotografie, poté až do roku 1990 studovala totéž na FAMU. Později pracovala jako fotoreportérka. Rovněž stála modelem několika mistrům fotografického aktu, z nichž nejvýznamnější byli Jan Saudek a Tono Stano. V letech 1995 až 1997 byla jako jediná žena členkou volného sdružení fotografů NOX, které dále tvořili I.Pinkava, R.Prekop, V.Stano, T.Stano, K.Varga a P.Župník. Kromě módních a portrétních zakázek se věnuje inscenované volné tvorbě. Dobře známé jsou její cykly Praha (noční snímky s použitím flashe z konce 80. let), Třídy (ženské a mužské akty) a Gabinetky, vytvořené velkoformátovou kamerou 13×18 cm. Fotografie tetovaných vězňů nechvalně známého Valdického vězení vznikly v roce 1990.

 

Milan David – Ofélie ve vaně a jiné příběhy

Milan David (1959) je absolvent scénografie na Divadelní fakultě AMU, fotograf, scénograf a pedagog DAMU. Pracoval v celé řadě českých i zahraničních divadel (Slovensko, Polsko, Rusko, Španělsko, Argentina, USA). Od r. 1986 vytvořil více než 150 jevištních výprav, zčásti i s kostýmy.
Samostatně vystavoval fotografie v galeriích v Praze (Ateliér Josefa Sudka, Karolinum, Galerie Vyšehrad), Brně (Umělekoprůmyslové muzeum) a Bruselu (České Centrum). V zastoupení Galerie Leica vystavoval na mezinárodní přehlídce PARIS PHOTO 2003. Održel grant
Ministrerstva kultury na fotografický cyklus Braunův betlém v Kuksu a grant Hlavního města Prahy na cyklus Pražské ateliéry. Dlouhodobě pracuje na fotografických cyklech Přechodný pobyt, Nature Morte, Bestiář a Postindustriální zóna. Patří ke střední generaci českých fotografů a jeho dílo si mezi nimi získalo nepřehlédnutelné místo. Ve své fotografické tvorbě ojedinělým způsobem zhodnocuje profesi scénografa – jeho fotografie jsou jakoby malá jeviště, kompozičně dokonalé a s fantazií zachycené scény z dramatu lidského života. Dokonalou prací se světlem vdechuje zachycovaným objektům život, což je jedna z nejcennějších deviz jeho fotografické metody.

Bezdomní

Romanovy portréty bezdomovců a jeho přátel mi evokovaly portréty apoštolů. Byli to muži, kterými se obklopil Ježíš. Vybral si je z prostého lidu, různých povolání. Podobně si vybírá i Roman své typy. Seznamuje se s nimi na ulici a zve je do ateliéru, kde je starou velkoformátovou kamerou fotografuje. Nezajímá ho jen vizuální stránka, ale jeho přáním je, aby se mu člověk otevřel. Čteme osudy lidí nejen z jejich tváří, ale i přiložených textů.

Jindřich Štreit

Rozhovor s Romanem Poláškem

Známý ostravský fotograf Roman Polášek (spoluzakladatel galerie Fiducia) od půlky září vystavuje v Aréně fotografie ze svého cyklu „Homeless“. K sezóně „Bytí i nebytí“ je to docela výmluvný výtvarný doprovod.

Jak ses dostal k fotografování bezdomovců a jaká to byla práce?

V letech 2001 a 2002 jsme v galerii Fiducia distribuovali časopis Nový Prostor, který má pomáhat lidem, co se ocitli na ulici. Částečně jsem se o toto staral, a denně tak přicházel s lidmi NP do kontaktu. Když jsme na konci roku 2002 časopis přestali distribuovat, uvědomil jsem si, jak zajímaví lidé to jsou a zkusil jsem se s nimi domluvit na vytvoření několika portrétů. Pracoval jsem s deskovým fotoaparátem (formát negativu 18*24 cm), zpočátku jsem měl jen dvě kazety, takže jsem mohl udělat jen dva záběry, později už jsem mohl udělat záběrů šest. Takže z „novoprostoráků“ vznikl základ, který jsem v průběhu dalších tří let doplňoval o další zajímavé lidi.

Z popisků k jednotlivým fotografiím vyplývá, že jsi se svými „modely“ navázal bližší kontakt. Jak hluboké ty vazby byly, případně jsou?

Ještě se vrátím ke kameře, se kterou jsem tyhle fotografie dělal, protože je hodně určující pro vlastní způsob práce. Má necelých 50 kg, malá kolečka na pojezd, obraz na matnici je vzhůru nohama, a když chci exponovat, musí model na 20 vteřin ztuhnout atd, takže jsme nejdřív popíjeli, kouřili startky a povídali si. A když člověk chvíli trpělivě naslouchá, tak se i dozví, protože všichni (s jedinou výjimkou) chtěli vyprávět.

Jaký byl ohlas u veřejnosti? Je vůbec u nás zájem o sociální témata?

Všechny výstavy měly velmi slušný ohlas, ať u nás nebo třeba v Polsku nebo v Rakousku. Nevím, jestli je to sociální tématikou, která je částečně lákavá pro média, nebo ničím jiným.

Jak se ti líbí výstavní prostory v Aréně?
Tak to ještě uvidíme, jaké je vybudujeme…

Máš v plánu nějaký nový projekt?
Plány jsou, některé se i realizují, ale na něco podobného tomuto se zatím nechystám.