Hra snů v Hradci

Ve čtvrtek 24. 6. 2010 vystoupila Komorní scéna Aréna v Hradci Králové na XVI. ročníku mezinárodního festivalu Divadel evropských regionů s inscenací Strindbergovy Hry snů v režii Jiřího Nekvasila. O tom, jak úspěšné bylo naše představení a jak podnětný to byl zájezd, vypovídají následující fotografie.

Recenze Hry snů v Rozrazilu

Drama, působící dojmem postmodernistické hříčky, plné existenciální a empirické skepse, faustovského rozčarování nad nejistotou pojmenovaného, vychází Strindbergovi roku 1902. Své nejoblíbenější drama, Hru snů (Ett Drõmspel), popsal těmito slovy: „Mé nejmilovanější drama, dítě mé bolesti.“. Dcera hindusitického boha Indry, snad z rozmaru, zatoužila pochopit svět lidí. Jemná vlákna barev, optických struktur a jevištních hieroglyfů byla upředena v příjemný vizuální celek. Křehkost, uchopení představ, rozpoznávání nejasných hranic, vzestupy lanýžů a očištění ohněm, vědění, které nenaplňuje. Pouhý sled obrazů? Bolestínská tématika se však v inscenační verzi odvrátila od hrozivých klišé pseudo-mouder především životní zkušeností autora textu a nečekaným nadhledem inscenačního týmu.

 

Zbytek recnze zde:

http://www.rozrazilonline.cz/clanky/278-Ost-ra-var-den-prvni