Repertoár

Sen noci svatojánské

Hudba, láska a horečnatý sen. Lepší snění než probuzení? Všechno řekne Puck, však to sfoukne, takhle: fuck.

Čas smrti převzal svou vládu. Není však truchlivý ani děsivý. Přináší moudrost, útěchu, víru a sílu pro další život.Život je nekonečný ! Kolo roku se začíná znovu točit.

Posledním říjnovým dnem končí období plodnosti a začíná zima. Vše kolem nás se zpomaluje a počasí se rychle mění.Přichází čas mrazu a nepohody. Zdá se, že příroda umírá. Je těžké rozeznat, co je živé a co mrtvé. Opona tajemství se zvedá a světy živých a mrtvých se propojují. Bohyně Hekaté, stará moudrá babice, která vládne podsvětí, vystupuje na povrch země, aby nám poodhalila svá tajemství. V řadě za ní přicházejí ti, které jsme již dávno oplakali a předávají nám svá poselství. Bohyně Hekaté se pohybuje na temných, odlehlých místech. Se světem ji spojují sovy.Tito noční ptáci jsou jejími posly. Nosí zprávy své paní a ona jim za to předává svou moudrost.

 

Peter Brook se ptá: Co je to Shakespeare?

Myslím, že jednou z věcí, kterou u Shakespeara lidé moc nechápou, je, že nepředstavuje jenom jinou kvalitu, ale také jiný druh. Dokud si člověk myslí, že Shakespeare je jenom lepší Ionesco, bohatší Beckett, trochu lidštější Brecht, Čechov s komparsem a tak dále, opomíjí samu podstatu věci.Prohlédne- li člověk všech těch třicet sedm her radarem replik, které vyjadřují různá stanoviska různých postav, získá neuvěřitelně husté a komplexní pole; a pak postoupí ještě o krok dál a objeví, že to, co se událo, co prošlo člověkem jménem Shakespeare a narodilo se na listech papíru, se velice odlišuje od všech děl ostatních autorů. Není to Shakespearovo vidění světa, vlastně to připomíná skutečnost samu. Jakoby k nám jeho látka přicházela ne jako sled zpráv, což je právě to, co téměř vždy vzniká autorstvím, ale jako sled podnětů, který může být pochopen mnoha různými způsoby…

 

Anebo když je volba vzájemná, tak přijde válka, nemoc nebo smrt, promění lásku v jeden krátký vzdech, v prchavý stín a v pomíjívý sen, jenž černou nocí kmitne se jak blesk, ozáří vášní nebesa i zem, a dřív než člověk stačí rozhlédnout se, čelisti tmy zas všechno pohltí. Tak vše, co vzplane, brzo zhasne zas.

 

William Shakespeare „Sen noci svatojánské“

dále
zabalit

Video

[video src="http://www.zona24.cz/data/video/10.flv" /]