Repertoár

Hrát oběť

Když se chceš vyhnout něčemu nepříjemnýmu, musíš dělat jinou nepříjemnou věc, co se ti úplně nezamlouvá, ale pomůže ti vyhnout se tomu, co je mnohem nepříjemnější …

Derniéra 13.3.2008

Oleg a Vladimír Presňakovové se narodili v ruském Jekatěrinburgu a po matce jsou poloviční Íránci. Vystudovali Státní uralskou univerzitu, konkrétně její filologickou fakultu a dnes zde učí – Oleg na katedře ruské literatury 20. století a Vladimír na katedře sociologie. Své hry píší společně a patří k autorům, které ruská kritika označuje jako „Čechovovy vnuky“. Poprvé se představili v roce 2000 v Moskvě na festivalu Ljubimovka s hrou Pohlavní krytí. Jejich úspěšnou hru Terorismus, která ještě před tragickými událostmi 11. záři reflektovala kořeny této společenské patologie, uvedlo nejprve na jedné ze svých scén slavné ruské divadlo MCHAT a o půl roku později i Royal Court Theatre v Londýně. Dále napsali hry Zajatí duchové, Casting, Set – 1, Set – 2, Evropa – Asie, Jedu po výmolu, z výmolu nevyjedu. Text naší inscenace Hrát oběť je z roku 2003. Jeho filmová verze z roku 2006 se dočkala mimořádně příznivého přijetí ruského publika i kritiky.
 

Sociodemografické charakteristiky pachatelů vražd
V páchání trestného činu vraždy převládají stále ještě muži, s ženami-vražedkyněmi se nesetkáváme příliš často. Procento vraždících žen se v různých výzkumech liší, ale odhaduje se mezi 10 a 15 %. … Všeobecně se podíl žen na kriminální činnosti zvyšuje a toto zvyšování se nevyhýbá ani vraždám. Důvody hledejme zejména ve vyrovnávání mužských a ženských rolí, ve větších možnostech žen a tím větším riziku sociálního selhávání oproti stavu v minulosti.
Průměrný věk pachatelů se liší studii od studie, pohybuje se mezi 20 až 35 lety. V současné době se setkáváme s vraždami i u mladších pachatelů, ale pachatelé ve věku pod 18 let nejsou dosud pravidlem, zejména v naší republice. Předpokládá se, že nárůst mladistvých pachatelů vražd naše země teprve čeká, a to zejména s dospíváním současné dětské generace.
(Jindřiška Záhorská: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů, Praha 2007)

Rekonstrukce zločinu
Kriminalistickou rekonstrukcí se rozumí metoda obnovení kriminalisticky významných hmotných objektů, situací a skutkových okolností nebo jejich podstatných znaků podle původních zachovaných částí objektu, podle popisu, fotografií či jiných údajů s cílem bezprostředního zkoumání těchto objektů.
(M. Porada: Kriminalistika, Brno 2001)

Nebezpečné představy
Ve společnosti se vyskytuje určité množství lidí, jejichž fantazie a sny vybočují z běžné normy. Tyto fantazie se vracejí, po určité době začínají mít nutkavých charakter a tlačí na své naplnění. Proces může vést až ke spáchání činu, který vybočuje ze zákonné normy, tj. trestného činu. Je tedy důležité vědět, co naplňuje sny a fantazie člověka, protože dobře charakterizují jeho osobnost.
(Jindřiška Záhorská: Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů, Praha 2007)

dále
zabalit