Repertoár

Hradišťan – umělecký vedoucí Jiří Pavlica a Vladimír Merta

Mikulášský koncert

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. (viz historie)
Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost – houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech.

Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů (viz. Diskografie) a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.

VLADIMÍR MERTA

Narozen 20. 1. 1946 v Praze.
Absolvent FAMU – filmová a tv scénáristika a režie.
Hudebník, publicista, esejista a spisovatel.
Nestraník.

V mládí jsem se zabýval malířskými a básnickými pokusy. Během studia architektury (člen studentského parlamentu v roce 1968, diplom ČVUT 1971) a během pobytu ve Francii jsem začal skládat vlastní písně.

Vydal jsem brzy první LP desku u francouzské společnosti Vogue (1969, 2009). Další publikační možnosti byly silně omezeny represivní politikou režimu. Na sklonku osmdesátých let mi Panton vydal dvojdesku s živým koncertem (1989, 2010).

S přestávkami jsem vystupoval, publikoval a pokoušel se o vlastní filmařské projekty (scénář celovečerního filmu Opera ve vinici, FS Barrandov, režie J. Jireš, režie pořadu Tak ti ď… věnovaného památce J. Ježka a Semaforu v Lucerně, Čas her, Krajiny duše, krajiny těl, Saužení lásky v Ateliéru, režie T. Rózewiče – Kartotéka v Ypsilonce– zakázáno STB; Hodina vlka – Daniela Fišerová, Olomouc).
Člen OSA, pracoval jsem dva a půl roku jako člen výboru – vedoucí analytické skupiny, která sledovala metody rozkrádání na půdě svazu.

Zakládající člen Evropského kulturního klubu, za který jsem se zúčastnil setkání sítí evropských kulturních sítí v Irsku v roce 1992.
Psal jsem podněty pro ministerstvo kultury, ČT, úvahy a reflexe pro LN, Reportéra, MF Dnes, Ad, Jonáš, sborník folkloristických studií Národopisné aktuality, fotografoval a účinkoval ve Strážnici.

Během osmdesátých let jsem psal a režíroval animované filmy.Věnuji se filmové, divadelní a scénické hudbě, zhudebňování poezie, improvizované hudbě na pomezí žánrů. Od roku 1991 jsem vydal ve vlastním nakladatelství ARTeM knihu textů, školu hry na harmoniku a kytaru, zvukové nosiče. Dnes spolupracuji s ARTA, Galén, na Slovensku Opus a Hevhetia.
 

dále
zabalit