Prohlášení o přístupnosti

Komorní scéna Aréna, p. o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.divadloarena.cz

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS.

Přístupnost obsahu

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Jde o soubory ve formátech:

PDF pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

XLS a DOC pro tyto formáty je volně ke stažení prohlížeč LibreOffice.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 8. 2020

Zpětná vazba

V případě, že narazíte na problém na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita), prosím, kontaktujte nás:

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace
28. října 2
701 85 Moravská Ostrava
info@divadloarena.cz
702 211 067

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz