Kontakty

Bc. et Bc. Jakub Tichý,
ředitel
728 406 170 
jakub.tichy@divadloarena.cz

Petra Kubicová,
sekretariát
702 17 40 40 
petra.kubicova@divadloarena.cz

Ing. Irma Krejčí,
ekonomka
603 536 283
irma.krejci@divadloarena.cz

Martina Hawlasková,
účetní a faktury
fakturace@divadloarena.cz

Bc. Ivan Krejčí,
umělecký šéf
ivan.krejci@divadloarena.cz

Tomáš Vůjtek,
dramaturg
tomas.vujtek@divadloarena.cz

Vladimír Šmehlík,
tajemník
724 177 696
vladimir.smehlik@divadloarena.cz

Martin Huser,
jevištní mistr
724 177 754
huser@email.cz

Sylvie Vůjtková,
PR a marketing
702 211 067
sylvie.vujtkova@divadloarena.cz

Karolína Krajdlová,
produkce
602 702 120
karolina.krajdlova@divadloarena.cz

Lea Dokupilová,
propagace
733 796 925
lea.dokupilova@divadloarena.cz

Pokud chcete zasílat měsíční program KSA e-mailem, zašlete vaši adresu na pokladna@divadloarena.cz.