ochrana osobních údajů | GDPR

Rádi bychom vás ubezpečili, že vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu se zákonem č.101/2000Sb a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Nyní vám popíšeme, jaké osobní údaje, kdy, za jakým účelem a po jakou dobu zpracováváme, co nás k tomu opravňuje, a jakým způsobem můžete vy uplatnit svoje práva jako subjektu osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze popsaným způsobem a za účelem zde uvedeným v minimálním nutném rozsahu a neposkytujeme je třetím stranám, s výjimkou povinností vyplývajících z platných právních předpisů ČR.

Běžná návštěva stránky, cookies

Můžete navštěvovat naši webovou stránku bez uvádění údajů o své osobě. Ukládají se pouze údaje o přístupu bez návaznosti na osoby, jako např. název vašeho poskytovatele internetu a stránky, ze které nás navštěvujete. Tyto údaje budou vyhodnocovány pouze ke zlepšení naší nabídky a neumožňují vysledovat vaši osobu. Abychom návštěvě naší webové stránky dali atraktivní formu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých místech stránky tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení. Některé z námi použitých cookies se zase smažou po skončení relace prohlížeče, tzn. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským firmám, abychom poznali váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (persistent cookies).

Můžete si prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí nebo přijímání cookies v určitých případech nebo ho všeobecně vyloučit. Při nepřijetí cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky.

Objednávka předplatného

Pokud se rozhodnete stát se našimi předplatiteli a objednáte si předplatné on-line, na pokladně nebo u našich prodejců, uložíme si vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vám mohli předplatné poskytnout a mohli s vámi komunikovat o případných změnách a informovat vás o novinkách. Osobní údaje předplatitelů jsme oprávněni zpracovávat, abychom mohli splnit smluvní vztah vzniklý objednávkou předplatného, a na základě našeho oprávněného zájmu oslovit vás s nabídkou dalšího předplatného. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu pěti let od konce vašeho posledního aktivního předplatného, pokud nám jiné platné předpisy (účetní, daňové) nestanoví dobu delší.

Objednávka vstupenek

Zakoupit vstupenky můžete prostřednictvím elektronického prodejního portálu Colosseum buď bez registrace nebo pomocí uživatelského účtu. V obou případech budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, v případě registrace uživatelského účtu i vaši poštovní (fakturační) adresu, pokud nám ji poskytnete. Účelem a oprávněním je i v tomto případě plnění smluvního vztahu (kupní smlouvy) případně náš oprávněný zájem vám umožnit kupní smlouvu pohodlně uzavřít (prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu). Vaše kontaktní údaje využijeme také v případě nutnosti informovat vás o případných změnách, týkajících se představení, na které máte vstupenky. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu jednoho roku od realizace kupní smlouvy bez registrace nebo během doby trvání vašeho uživatelského účtu. Po uplynutí uvedené doby nebo pokud se rozhodnete svůj účet zrušit, vaše údaje vymažeme, dovolí-li nám to platné právní předpisy.

Při nákupu vstupenek využíváme smluvního zpracovatele, firmu Perfect System s.r.o. se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 (Colosseum).

Hostování webu u WEDOS

Naše webové stránky včetně všech databází, kde ukládáme i osobní údaje, jsou umístěny na webhostingu společnosti WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, se kterou máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu vyhovující podmínkám GDPR.

Podmínky zpracování osobních dat společností WEDOS si můžete přečíst zde: Zásady zpracování osobních údajů WEDOS

Vaše práva jako subjektu osobních údajů

O svých osobních údajích rozhodujete vy, a proto máte právo zejména:

  • na zpřístupnění, opravu či doplnění osobních údajů,
  • požádat nás o omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů.

Rozhodnete-li se těchto práv využít, můžete tak učinit prostřednictvím naší kontaktní adresy. Bude-li se váš dotaz nebo vaše žádost týkat konkrétních osobních údajů, vezměte, prosím, na vědomí, že v zájmu ochrany vašich osobních dat budeme vyžadovat ověření vaši totožnosti (např. pomocí ověřeného podpisu na žádosti zaslané doporučeně nebo zaručeného elektronického podpisu v případě elektronické komunikace).