Tomáš Vůjtek

Tomáš Vůjtek (1967, Frýdek-Místek) je nejen jedním z jedinečných, ale dokonce i jediných dramaturgů Komorní scény Aréna. Neuvěřitelné čtvrtstoletí vyučoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě literaturu a dějiny, čímž se zcela marně pokoušel vštípit alespoň základy vzdělání některým členům souboru. Divadlu propadl zprvu jako zapálený amatér, posléze vstoupil i se svou pochodní na profesionální scénu. Napsal několik her, z nichž některé byly oceněny. Oceněn byl i on sám Cenou Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva za rok 2016 v kategorii „Cena za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin“. Ostatně, každá cena, kterou dostane, mu přijde jako mimořádně přínosná. Jeho první prací v Aréně byla dramaturgie Ionescových Židlí v režii Josefa Janíka (kterého, nejen on, pokládá za svého učitele) v roce 2005. Stálým dramaturgem KSA je od roku 2007.

Ivan Krejčí

Ivan Krejčí (1966, Opava) je nejen jediným, ale dokonce i jedinečně talentovaným uměleckým šéfem, který pravidelně režíruje v Komorní scéně Aréna. Po maturitě na SPŠ stavební a následné vojenské službě působil jako redaktor TV 19 Plzeň. V letech 1992–1997 studoval obor činoherní režie na pražské Divadelní fakultě AMU, poté v sezóně 1997/1998 působil jako režisér ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Odtud přešel jako režisér a umělecký šéf do Karlovarského městského divadla (1999–2001), odkud se moudře vrátil do Ostravy, kde vyrůstal ve stejném panelovém domě jako dramaturg KSA, s nímž si svého času zasvěceně vyměňovali poznatky o umění, poezii a tak vůbec. Jeho první prací v Aréně byla režie Klímovy Lidské tragikomedie v roce 2003, ke které se o třináct let později úspěšně vrátil již jako umělecký šéf. Následovala režie Shakespearova Snu noci svatojánské v roce 2004 – inscenace byla přenesena i do nových prostor Arény u Sýkorova mostu a derniéru měla až v roce 2011, což znamená, že se hrála neuvěřitelných sedm let. V roce 2013 získal Cenu Marka Ravenhilla za inscenaci S nadějí, i bez ní a v roce 2015 Cenu divadelní kritiky za inscenaci Slyšení. Pod jeho vedením se Aréna stala čtyřikrát divadlem roku (2013, 2015, 2016, 2017). Uměleckým šéfem KSA je od roku 2005.